Länkstig

Logisk teori

Kurs
LOG111
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12480
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Om utbildningen

Kursen inleds med en utförlig presentation av syntax, semantik och bevissystem för satslogik; och fortsätter med  klassisk första ordningens predikatlogik. Detaljerade bevis för fullständighetssatserna för både sats- och predikatlogik ingår.

Grundläggande resultat som kompakthetssatsen och Löwenheim-Skolems sats bildar den modellteoretiska delen av kursen.

Som exempel på andra logiker presenteras andra ordningens logik och intuitionistisk logik inklusive fullständighetssatser.

Grundläggande bevisteori introduceras och leder fram till ett bevis av normalisering för
naturlig deduktion, både för klassisk och intuitionistisk logik.

I kursen ingår även Gödels ofullständighetssatser samt grundläggande rekursionsteori.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om minst 60 hp sammanlagt inom ämnesområdena matematik, logik, datavetenskap eller formell lingvistik, eller minst 90 hp inom filosofi eller lingvistik, samt minst 30 hp sammanlagt inom ämnesområdena matematik, logik, datavetenskap eller formell lingvistik, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.