Länkstig

Hanna Sonning jobbar som advokat på Setterwalls Advokatbyrå

Hanna Sonning tog examen från Handelshögskolans juristprogram 2015 och jobbar idag som advokat på Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg. Hanna jobbar i huvudsak med immaterialrätt och hantering av immateriella tillgångar.

Vilken är din nuvarande arbetsgivare?
-Jag arbetar som advokat på Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg sedan 2018. Min karriär på Setterwalls började dock redan 2016, fast då som biträdande jurist vid Setterwalls Malmö-kontor. Innan dess jobbade jag som affärsjurist på Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet.

Beskriv ditt jobb, vad gör du och vilka är dina ansvarsområden?
-Som advokat arbetar jag med att hjälpa mina klienter med olika typer av juridiska frågor. Det kan handla om att företräda klienten i tvister, att upprätta, granska och förhandla avtal eller att ge juridisk rådgivning i olika frågor klienten ställs inför. Jag arbetar i huvudsak med immaterialrätt och hantering av immateriella tillgångar, och därför hamnar nästan alla av de frågor, avtal och tvister jag hanterar inom områden som rör patent, varumärken, upphovsrätt, företagshemligheter eller annat resultat av intellektuell eller skapande verksamhet. Jag arbetar också en hel del med marknadsföring, och reglerna kring det. Den huvudsakliga bransch jag arbetar mot är life sciences-branschen, där företag som arbetar med läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika och livsmedel befinner sig. Tillsammans med en av delägarna på byrån ansvarar jag för och leder den avdelning som fokuserar på de här företagen och de frågor som de typiskt sett ställs inför.

Jag påminns dagligen om att juridikstudier inte handlar om att lära sig och komma ihåg de exakta rättsreglerna inom de rättsområden man läser, utan att övas i den juridiska metoden och få en förståelse för hur juridiken fungerar som system.

Hur hamnade du där du är idag?
-När jag jobbade på Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet gick jag på den ena tidsbegränsade anställningen efter den andra, och även om jag trivdes bra med mina arbetsuppgifter ledde den osäkerheten till att jag höll ögonen öppna efter andra möjligheter. Jag såg då att Setterwalls i Malmö sökte en biträdande jurist att arbeta med immaterialrätt, vilket var det område jag redan då bestämt mig för att jag ville arbeta inom. Min man som jobbade med rekrytering tyckte att jag behövde öva mig på att gå på intervjuer, så trots att jobbet låg i Malmö och trots att jag inte riktigt kunde se mig själv på advokatbyrå ansökte jag. När det sedan kändes så bra på intervjuerna och jag blev erbjuden jobbet kunde jag inte tacka nej. Efter lite övertalning fick jag min man att flytta med från Göteborg till Malmö. Ett år senare föddes vår son, och kort därefter fick min man en ny position på sitt företag. Då tog jag chansen och ansökte om förflyttning till kontoret i Göteborg istället, så att vi skulle ha närmre till min svärfamilj och min man skulle kunna påbörja sin nya position. Här har jag nu varit i två år och trivs väldigt bra.

Handelsspexet var helt klart det bästa och roligaste jag gjorde under min studietid, och jag har fått ett stort nätverk och några av mina bästa vänner därifrån.

Hur har din utbildning vid Handelshögskolan hjälpt din karriär?
-Jag påminns dagligen om att juridikstudier inte handlar om att lära sig och komma ihåg de exakta rättsreglerna inom de rättsområden man läser, utan att övas i den juridiska metoden och få en förståelse för hur juridiken fungerar som system. En juristexamen är en solid grund att stå på för att förstå samhällets uppbyggnad som jag önskar att fler fick möjligheten att ägna sig åt. Som advokat är den ju också en grundförutsättning för yrket.

Vilket är ditt starkaste minne från tiden på Handelshögskolan? - När jag började på Handelshögskolan hade jag och min dåvarande pojkvän just gjort slut och jag hade ett stort behov av att hitta ett nytt sammanhang och något annat att tänka på. Efter att ha varit med på spexdagen på nollningen blev jag kontaktad av en av regissörerna till Handelsspexet som tyckte att jag skulle söka till ensemblen i Handelsspexet 2011. Det gjorde jag, och mitt engagemang varade sedan i sex hela år, till och med efter att jag tagit min examen. Handelsspexet var helt klart det bästa och roligaste jag gjorde under min studietid, och jag har fått ett stort nätverk och några av mina bästa vänner därifrån. Även om engagemanget i Handelsspexet helt klart konkurrerade med engagemanget i studierna lyckades jag traggla mig igenom båda och är många erfarenheter rikare på grund av det.

Har du nåt tips eller råd till våra studenter på Handelshögskolan?
- Om jag ska ge ett tips så är det att försöka att inte dras med i den hets som kan råda bland typiska överpresterare som ofta söker sig till dylika utbildningar. Jag såg så många hoppa av studierna för att det fanns en stor press på att göra perfekta studieresultat, och en kuggad tenta rimmade dåligt med mångas självbild. Jag tror att man ofta blir sin egen största fiende, och att de som hoppar av inte gör det för att de inte når målen för utbildningen, utan för att de inte når sina egna för högt ställda mål. Fortsätt att kämpa på med studierna tenta för tenta så kommer du tillslut ha en oerhört fin examen i bagaget.

Hanna Sonning jobbar på advokat på Setterwalls Advokatbyrå
Hanna Sonning jobbar på advokat på Setterwalls Advokatbyrå