Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Finansiella tidsserier

Kurs
MSA410
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21750
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen introducerar tidsserietekniker och deras tillämpning på analyser och prognoser av finansiella tidsserier. Tonvikten läggs vid icke-linjära metoder som tillämpas för högfrekventa finansiella data. Den teoretiska diskursen kompletteras med hands-on dataanalys. Förtrogenhet med ett verktyg för statistisk analys som Matlab, S-PLUS, R förutsätts.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna MMG200 Matematik 1, MMG300 Flervariabelanalys och MSG110 Sannolikhetsteori. En viss förtrogenhet med stokastiska processer är en stor fördel.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg