Länkstig

Ekonomi, global ojämlikhet och vägar till hållbar utveckling

Kurs
ESD400
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Study pace
100%
Time
Blandad undervisningstid
Location
Ortsoberoende
Study form
Distans
Language
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Application code
GU-27250

Kort om kursen

Idén om ”hållbar utveckling” finns överallt i samhället. Men det är en idé som rymmer paradoxer. Vems intressen tjänar idén om hållbar utveckling? Vad spelar ekonomisk tillväxt och ojämlikhet för roll? Och bidrar utbildning om hållbar utveckling verkligen till ett bättre samhälle?

Kursen ges helt på distans och undervisningsspråket är engelska.

Om utbildningen

Jordens befolkning står inför enorma utmaningar: klimat- och miljöförändringarnas konsekvenser speglar inte bara de ekonomiska ojämlikheter som finns globalt utan förstärker dem också. I arbetet för ett bärkraftigt samhälle har idén om ”hållbar utveckling” kommit att få central betydelse, inte minst inom FN:s arbete med de globala hållbarhetsmålen. Det är samtidigt en idé som uttrycker en västerländsk världsbild och rymmer stora politiska spänningar.

Den här webbaserade kursen ger en kritisk översikt över några av de intressen, konflikter och paradoxer som ryms inom begreppet hållbar utveckling. Du får särskilt reflektera kring dem i förhållande till fenomenet utbildning för hållbar utveckling (ESD) som fokuserar på utbildningens roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Om ”hållbar utveckling” tjänar vissa intressen, är utbildning i dess namn då nödvändigtvis något positivt?

I kursen får du analysera de intressen och den världsbild som FN:s hållbarhetsmål ger uttryck för; du får utforska vilken roll ekonomisk tillväxt och nedväxt spelar i förhållande till frågor om hållbarhet; och du får utveckla ett kritiskt förhållningssätt till frågor om miljörättvisa.

Kursen ingår i masterprogrammet Utbildning för hållbar utveckling.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller yrkesexamen inriktad mot skolväsende om minst 180 högskolepoäng samt ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng inom eller utanför examen, eller motsvarande. Dessutom måste studenten uppvisa språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller genom ett internationellt vedertaget prov i engelska till exempel TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen är relevant för dig som vill utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hållbar utveckling och i synnerhet för dig som arbetar eller vill arbeta med utbildning inom detta fält.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges helt på distans genom Göteborgs universitets digitala undervisningsmiljö, Canvas. Du läser centrala texter – både böcker och artiklar – och arbetar aktivt med dem i en rad skriftliga och muntliga uppgifter. Du både ger och tar emot feedback från andra studenter. Kursen avslutas med en större uppsats.