Länkstig

Digitalisering i en föränderlig värld

Kurs
DIT004
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Syftet med denna kurs är att förbereda studenterna som självmedvetna, ansvarsfulla förändringsagenter i världen, så att du kan tillämpa kritiskt tänkande och ett långsiktigt systemperspektiv på den uppsjö av utvecklingsmöjligheter som digitaliseringen ger.

Vi diskuterar hållbarhets- och hållbar utvecklingskoncept i klassen och relaterar dem till klimatförändringar, världsekonomi, systemtänkande och teknisk utveckling. Detta lägger grunden för att kritiskt bedöma potentialen och riskerna med digitalisering i en föränderlig värld – det vill säga när nya idéer dyker upp kommer du att kunna bedöma dem väl. För att göra detta mycket användbart i din framtid, konceptualiserar och utvecklar vi också prototypiska IT-system som stödjer hållbar utveckling.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet