Länkstig

Avancerad Kravhantering

Kurs
DIT285
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18656
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Att förstå kraven är nyckeln till framgångsrik programvaruteknik: utveckling av programvara som är lämplig för sitt syfte är beroende av att förstå det exakta problemet som måste lösas.

Syftet med denna kurs är att lära sig utmaningar, principer och metoder för att identifiera, analysera och hantera krav från relevanta källor, både i början och under ett programvaruutvecklingsprojekt. Kursen behandlar dessa frågor i specifika mjukvaruutvecklingskontexter, dvs. specifika konstellationer av kunder och leverantörer samt begränsningar relaterade till domänen och utvecklingslivscykeln som kännetecknar utvecklingen av en mjukvara.

Kursen är på avancerad nivå och tar en helhetssyn på den senaste tekniken för kravteknik som en del av framgångsrik programvaruteknik, teknik och förvaltning. Studenter förväntas bekanta sig med ny, relevant forskning inom området, att kritiskt reflektera över konsekvenserna av nya resultat och att utveckla sina förmågor och expertis som programvarupersonal.

Kursen lär ut utmaningar, principer och konkreta metoder relaterade till följande delområden för kravsteknik (RE):

- Kravanalys

- Utlösning

- Analys

- Dokumentation

- Förhandling

- Verifiering och validering

- Kravshantering

- Ändringshantering

- Spårbarhet

Utöver en kort introduktion till konkreta kravnoteringar fokuserar kursen på holistisk hantering av kravrelaterad kunskap inom relevanta omfattningar, inklusive:

- Teamnivå: kunskap inom ett program för utveckling av programvara och över flera team som arbetar inom samma område.

- Programnivå: kunskap inom ett visst produktteam eller över en uppsättning relaterade produktgrupper (t.ex. agile release-tåg)

- Företagsnivå: kunskap relaterad till hantering av en produktportfölj.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs minst: - en kandidatexamen i Software Engineering, datavetenskap, informationsteknik, informationssystem, eller motsvarande; - en avslutad kurs i programmering (t.ex., DIT042 Objektorienterad programmering, DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering , DIT143 Funktionell programmering, eller motsvarande); - en avslutad projektkurs (eller kandidatuppsats) i tillämpad programvaruutveckling eller mjukvaruutveckling (t.ex., DIT212 Objektorienterat programmeringsprojekt, eller DIT543 Software Engineering Project)  Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.