Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Secular trends in human physical capacities of the working population and some ergonomic implications

Review paper. Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen (MusculoSkeletal Disorders: MSD) är fortfarande ett utbrett problem trots omfattande ergonomisk interventionsforskning och motsvarande åtgärder på många arbetsplatser. En av de möjliga orsakerna som ofta diskuteras är en förmodad generell minskning av fysisk ”fitness” i den allmänna befolkningen under det senaste halvseklet. MSD skulle då kunna bero på otillräcklig fysisk kapacitet även när de fysiska kraven verkar acceptabla.

I den vetenskapliga litteraturen antas det ofta att den fysiska ”fitness” inom den arbetande befolkningen förändras över tid. Många studier rapporterar försämringar, men några rapporterar även ökningar eller inga ändringar alls. Dessutom är slutsatserna ofta baserade på medelvärden av populationer utan hänsyn till andra potentiella oberoende faktorer. Därmed försvåras tillämpningar av resultaten i arbetslivet.

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att undersöka om det finns systematiska förändringar i hälsorelaterad fysisk ”fitness” och samtidig beaktning av faktorer som kön, yrke, fritidsaktiviteter, social klass och geografisk region. Denna typ av information skulle kunna bli en viktig del av ergonomiska interventionsprogram i vissa specifika yrken.

Review-arbetet genomförs i samarbete med Dr. Kurt Jørgensen vid Department of Nutrition and Exercise Sciences vid Köpenhamns universitet.

 

Publikationer:

Jørgensen K and Winkel J. https://doi.org/10.11581/dtu:00000061

 

Projekttid

Ett manuskript kommer att skickas till en internationell peer-reviewed vetenskaplig tidskrift ultimo 2021.

Forskare

Jörgen Winkel