Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Förutsättningar och hinder för fackligt samarbete I Europa.

Detta projekt syftar till att förklara skillnader i förutsättningar och hinder för transnationellt fackligt samarbete i sex sektorer i Europa: Gruvdrift, Metall, Byggverksamhet, Transport, Bank/finans, Hälso- och Sjukvård. Projektet utgår från teorin om sektorsregimer, vilken kombineras med en nätverksanalytisk ansats. Centrala frågeställningar är: 1. Vilka likheter och skillnader finns mellan sektorernas samarbetsformer? 2. Kan dessa förklaras genom sektoriella likheter och skillnader i IR, produktionsprocesser, konkurrensutsatthet och påverkan från EU-policys, samt utvecklingsnivå av europeisk sektorsorganisation? 3. Vilken är de fackliga samarbetsnätverkens struktur inom respektive sektorer? 4. Vilka resurser och prioriteringar kan förklara skillnader i nätverkspositioner och samverkansformer?