Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Avhandlingsprojekt: Critique of Abstract Right - Human Rights and Property in the Time and Age of the Haitian Revolution.

Carl Wilén har en masterexamen i idé- och lärdomshistoria (2013) och en kandidatexamen i sociologi (2011) från Göteborgs universitet. Carl är doktorand vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap sedan januari 2014.

Forskningsintresse

  • Sociologisk teori och politisk filosofi
  • Social förändring och sociala rörelser
  • Slaveri, kapitalism och modernitet
  • Historisk sociologi
  • Kritik 

Pågående forskning

Preliminär avhandlingstitel: Critique of Abstract Right - Human Rights and Property in the Time and Age of the Haitian Revolution.

Under de senaste decennierna har ett nytt fält som studerar de mänskliga rättigheternas historia och samtida status vuxit fram. Syfte med Carls avhandling är att bidra till en kritik av detta fält genom att ingripa i en konflikt om universella politisk-rättsliga former som just nu präglar forskningen om den haitiska revolutionen (1791-1804), där slavar och deras allierade för första gången i historien avskaffade slaveriet och etablerade en självständig stat.

Avhandlingen innehåller historiska undersökningar av den haitiska revolutionen som social rörelse och teoretiska undersökningar av olika möjligheter att formulera förhållandet mellan abstrakta politiska former och egendomsrelationer. Tillsammans syftar dessa studier till att lägga grunden för en allmän kritik av de mänskliga rättigheternas status och begränsningar.

Carl är medlem i redaktionskommittén för tidskriften Fronesis och i redaktionen för tidskriften Röda Rummet.  

Se https://gu-se.academia.edu/CarlWil%C3%A9n för publicerade och opublicerade essäer och uppsatser.

Undervisning och handledning

Carl har föreläst och handlett seminarier främst inom grundkursen i sociologi, i ekonomisk sociologi samt i teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap som ges av institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Dessutom har undervisat på kursen ”Social change” som ges inom masterprogrammet samt i sociologins klassiker. Carl handleder även kandidatuppsatser i sociologi. Just nu arbetar han tillsammans med Evelina Johansson Wilén och Tomas Wedin med en antologi för Studentlitteratur med titeln Ideologikritik - en introduktion (planerad utgivning 2021)