Länkstig

Veronica Grönlund

Doktorand

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Veronica Grönlund

Mitt namn är Veronica Grönlund. Jag har en kandidatexamen i genusvetenskap från Lunds universitet (2018) och en masterexamen i sociologi från Lunds universitet (2020). Mina intresseområden inkluderar kärleksstudier, kapitalism, kritisk teori, emotionssociologi samt epistemologi. Sedan hösten 2021 jag doktorand vid Göteborgs universitet. Mitt avhandlingsprojekt handlar om singelskap, kärlek och alienation i det samtida Sverige.

Från och med våren 2022 undervisar jag på delkurs 1 och 2 i grundkursen i Socialpsykologi vid GU. Jag handleder även kandidatuppsatser i sociologi.