Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svante Eriksson

Pedagogisk utvecklare

PIL Pedagogisk utveckling och interaktivt
lärande
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen A rum A1 168
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Svante Eriksson

Arbetar med Svante arbetar som pedagogisk utvecklare vid PIL, främst i gränslandet mellan informationsteknik och pedagogik. Detta gör han bland annat som anordnare av workshoppar och som stöd för lärare vid PIL och vid universitetet i stort inte minst genom inspelningar i PIL-enhetens studio.

Genom bruk av nya tekniker, verktyg och arbetssätt för undervisning och lärande söker han bryta ny mark för pedagogiken. Särskilt sker detta med hjälp av kamera, mikrofon och programvara som flyttar oss från universitetets fysiska lokaler och schemalagda aktiviteter till nätet och dess möjligheter.

Bakgrund Liksom många andra som arbetar med informationsteknik startade Svante i en annan ände; för hans del var det i naturvetenskap och kemi där han 1992 disputerade med en avhandling i fysikalisk kemi vid Chalmers tekniska högskola. Efter en post-doc i Illinois, USA, kom han åter till Sverige och snubblade då in i datorernas värld. Till en början arbetade han mest med första hjälpen för både mjukvara, hårdvara och nätverk, sedan blev det mer servrar och system för att nu mest handla om att stödja och utveckla nya arbetssätt inom undervisning och lärande.