Länkstig

Kristina Öhman

Doktorand

Avdelningen för
kultur
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D207A
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Kristina Öhman

Kristina Öhman tog sina masterexamina i konstvetenskap respektive etnologi vid Uppsala universitet. Sedan höstterminen 2017 är hon doktorand i etnologi på institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.

I sitt avhandlingsarbete, med arbetstiteln Ett tjejligt rum, undersöker Öhman Starlet, en svensk tjejtidning som gavs ut 1966-96. Tidningen innehöll serier, redaktionellt material samt texter inskickade av läsare och talade därför till unga samtidigt som ungdomarna hade möjlighet att kommunicera sinsemellan. Detta gjorde Starlet till ett slags ungdomsforum innan 90-talets internetboom. Den övergripande forskningsfrågan handlar om hur tidningen fungerade som en tjejkulturell produkt, och konstruktionen av rumslighet genom och i mediet är en central fråga i undersökningen. Genom en närläsning av tidningarna och de olika typerna av innehåll tar diskussionen avstamp i flera olika teman för att se hur dessa behandlas över tid. Ytterligare material utgörs av intervjuer med medarbetare på Starlet, samt minnesberättelser skrivna av före detta läsare, i vilka de reflekterar kring produktionen och konsumtionen av tidningen. Starlet tillhandahöll text som medvetet eller omedvetet talade om vad som var (en) ung tjej, vad som var önskvärt och icke önskvärt, samt möjligt, och ingick därtill i en större diskurs kopplad till synen på tjejers (pop)kultur. Öhmans avsikt är att genom en diskussion om Starlet som forum, medium och objekt ge en inblick i hur den fungerade som en tjejkulturell produkt i pre-internetska Sverige, och blev ett rum för konsumenter, producenter och prosumenter.