Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kristina Öhman

Doktorand

Institutionen för
kulturvetenskaper
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Doktorand

Avdelningen för
kultur
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Kristina Öhman

Kristina Öhman tog sina masterexamina i konstvetenskap respektive etnologi vid Uppsala universitet. Sedan höstterminen 2017 är hon doktorand i etnologi på institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.

I sitt avhandlingsarbete, med arbetstiteln ”Bara larv och kärleksdravel: tidningen Starlet som tjejkulturell produkt”, undersöker Öhman Starlet, en svensk tjejtidning som gavs ut 1966-96. Tidningen innehöll serier, redaktionellt material samt texter inskickade av läsare och talade därför till unga samtidigt som ungdomarna hade möjlighet att kommunicera sinsemellan, vilket gjorde den till ett slags ungdomsforum innan 90-talets internetboom. Den övergripande frågan handlar om hur tidningen fungerade som en tjejkulturell produkt. Öhman tittar på de värden och normer, samt förskjutningar av dessa, som synliggörs i materialet, när både unga och vuxna försöker beskriva vad det innebär att vara en tjej i det pre-internetska Sverige. Detta sker genom närläsning av tidningarna och de olika typerna av innehåll, och diskussionen tar avstamp i ett antal teman för att se hur dessa behandlas över tid. Gemensamt för dessa, förutom att de återkommer i alla tre typer av material som tidningen bestod av, är att de är direkt kopplade till kropp, materialitet och kroppslighet. De leder således till en intressant diskussion gällande normreproduktion horisontalt (bland tidens svenska ungdomar) men även vertikalt (från vuxna till ungdom). Tidningen tillhandahöll text som medvetet eller omedvetet talade om vad som var (en) ung tjej, vad som var önskvärt och icke önskvärt, samt möjligt. Öhmans avsikt är att ge en inblick i hur Starlet fungerade som en tjejkulturell produkt i pre-internetska Sverige, genom att diskutera den som forum, medium och objekt.