Länkstig

Julian Bobis Camacho

Doktorand

Avd för
infektionssjukdomar
Besöksadress
Guldhedsgatan 10 A-B
41346 Göteborg
Postadress
Box 480
40530 Göteborg

Om Julian Bobis Camacho

Jag är doktorand under första året vid institutionen för infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, under handledning av professor Carl-Fredrik Flach. Jag har en bakgrund både inom biomedicin och molekylär mikrobiologi. Syftet med mitt doktorandprojekt här på Sahlgrenska är att utveckla och testa ett avloppsbaserat övervakningssystem för att övervaka antibiotikaresistens hos humanpatogener som E. coli eller Klebsiella spp.

Antibiotikaresistens är ett stort hot mot folkhälsan vars konsekvenser vi redan ser och lider av. I dag har vissa bakterier till och med utvecklat resistens mot de sista antibiotika som används på kliniken mot de mest virulenta infektionerna. Om inga åtgärder vidtas riskerar vi att få slut på behandlingsalternativ och gå tillbaka till en tid före antibiotika. De få nyutvecklade antimikrobiella läkemedlen kommer inte att lösa denna kris. Därför behöver vi nya innovativa lösningar för att kontrollera spridningen av antibiotikaresistens och förbättra kunskapen om deras spridning.

Genom att utveckla ett övervakningssystem som bygger på provtagning av avloppsvatten skulle det vara möjligt att snabbt och enkelt analysera antibiotikaresistensprofiler från tusentals individer, i stället för att behöva ta individuella prover från ett stort antal människor med hjälp av klassiska odlingsbaserade metoder, som är kostsamma, långvariga och kräver en betydande infrastruktur. Detta system skulle vara mycket värdefullt i låginkomstländer, eftersom de i många fall saknar infrastruktur för klinisk övervakning. Den information som genereras skulle kunna vägleda empirisk antibiotikabehandling på kliniken och skulle kunna fungera som ett system för tidig varning, eftersom det inte är beroende av provtagning och odling av enskilda prover från kliniken.

ORCID ID: Bobis Camacho, J. 0009-0002-5030-2018