Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jessica Neijlind

Universitetsadjunkt

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Rumsnummer
587
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Jessica Neijlind

Jessica Neijlind är leg psykolog sedan 2002, leg psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi. Jessica undervisar på Psykologprogrammet och på fristående kurser inom området arbets- och organisationspsykologi samt på specialistkurser för psykologer. Intresseområden som Jessica har och undervisar inom är bland annat ledarskap, grupper och grupputveckling och samtalsmetodik. Jessica har arbetat på Psykologiska institutionen sedan januari 2019 och var innan dess Regionchef och senior organisationskonsult på ett privat, nationellt psykologföretag i 14 år.

Jessica Neijlind has been a certified psychologist since 2002, and is a certified psychotherapist and a specialist in clinical psychology. Jessica teaches on the Psychologist program and on independent courses in the field of work and organizational psychology as well as on specialist courses for psychologists. Areas of interest that Jessica has and teaches in include leadership, groups and group development and conversation methodology. Jessica has been working at the Department of Psychology since January 2019 and before that was Regional Manager and senior organizational consultant at a private, national psychology company for 14 years.