Länkstig

Jenelyn Aggerstam

Ekonomiadministratör

Inst tillämpad IT, avd
verksamhetsstöd
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Jenelyn Aggerstam

Arbetar med institutionens reskontra, in- och utbetalningar, löpande bokföring, fakturering, anläggningar (aktivera, inventera och utrangera) och kontoavstämningar. Behjälplig i uppföljning- och bokslutsarbete.

Hon är även licensansvarig och inköpare för institutionen.