Länkstig

Jana Schwenk

Doktorand

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A216
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Jana Schwenk

Jag är doktorand i statsvetenskap sedan hösten 2019. Mina forskningsintressen inkluderar politiska partier, intra-parti demokrati, kandidaturval och representation av kvinnor. I min avhandling fokuserar jag på effekten av inkluderande kandidaturval på demokratisk integritet.

Jag har en BA i statsvetenskap och offentlig förvaltning från Konstanz Universitet, samt MA från Konstanz Universitet i Jämförande Politik med inriktning på Metoder inom Samhällsvetenskap och Göteborgs universitet i statsvetenskap (både 2019).

Jag undervisar i kursen Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvantitativa forskningsmetoder för samhällsvetare (hösttermin) och handledar studenter som skriver sina kandidat- och masteruppsatser.