Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Irene Carlensberg

Forskningsadministratör

Administrativa
enheten
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Irene Carlensberg

Jag ger administrativt stöd till lärare och studenter inom forskarutbildningskurserna på Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa. 

I mina åtagande ingår även att ge administrativt stöd åt ViS (Vårdforskning i samverkan), GPCCs kvartalsrapporteringsgrupp samt i planeringen och organiseringen av GPCCs jubileumskonferens och IPONS 2020.  

Jag har lång erfarenhet från kvalitativa och kvantitativa intervjuer, rapportskrivning och språkgranskning.

Utöver detta kan jag även bistå med kortare översättningar från svenska till engelska eller engelska till svenska, samt franska, spanska och finska till svenska.