Länkstig

Helena Cleeve

Postdoktor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Helena Cleeve

Helena Cleeve arbetar som postdok vid institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap. Hon disputerade 2020 vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle vid Karolinska Institutet, Stockholm. Cleeve har en bakgrund som designer och innehar en Bachelor of Fine Arts i industridesign vid Lunds Universitet, Lund (2011) och en Master of Fine Arts i Transdisciplinary vid Parsons the New School for Design i New York, USA. Som tvärvetenskaplig forskare tillämpar Cleeve som konstnärliga bakgrund för att utveckla visuella metoder i omsorgsforskning. Teoretiskt och metodologiskt använder sig Cleeve av idéer inom Care Studies i Teknik– och Vetenskapsstudier (STS), posthumanism och även visuella studier.

Cleeves forskar om omsorgspraktiker. Hon är särskilt inriktad på omsorg i relation till att leva med en demenssjukdom. För närvarande leder Cleeve postdokprojektet Konsten att arbeta på ett särskilt boende för personer med demenssjukdomar – teckning som metod för kollegial reflektion kring etik (FORTE 2022–2024). Hennes tidigare forskning har varit inriktad på vardagliga materiella saker och deras roll i palliativ vård och vård på demensavdelningar.

Cleeves forskning har publicerat i tidskrifter såsom Sociology och Health and Illness, Design and Culture och Qualitative Research. Cleeve arbetar även med illustration och grafisk form i relation till forskning. Hennes illustrationer har publicerats i Nordic Journal of Science and Technology Studies, och i antologin Ett Kalejdoskop av Kunskap, Sveriges Unga Akademi. Hon har även illustrerat och formgivit patientbroschyrer i projektet PINCORE – Personcentrerad information och kommunikation i kolorektal cancervård.