Länkstig

Hannes von Knorring

Forskare

Gothenburg Research Institute,
GRI
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Om Hannes von Knorring

Hannes von Knorring (f.d. Johnson), civ.ing., tekn. dr., är sedan 2016 anställd som forskare vid Gothenburg Research Institute. Han forskar om hur energieffektivisering organiseras i sjöfarten. Framförallt arbetar han med ett projekt om hur svenska rederier driver innovation vad gäller energi och miljö i sina upphandlingar av fartyg från Asien. Projektet finansieras av Energimyndighetens forskningsprogram för Strategisk Energisystemforskning.

Hannes von Knorring disputerade 2016 vid institutionen för Sjöfart och marin teknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Han blev civilingenjör i teknisk fysik 2009, också vid Chalmers.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Energy efficiency
  • Shipping
  • Climate and energy policy
  • Action research
  • Actor-network theory

Pågående forskning

Undervisningsområden

  • Climate change and climate policy
  • Energy efficiency practice and policy
  • Shipping

Utvalda publikationer

Will the Ship Energy Efficiency Management Plan reduce CO2 emissions? A comparison with ISO 50001 and the ISM Code
Johnson, Hannes, Johansson, Mikael, Andersson, Karin, Södahl, Björn
Maritime Policy & Management, 40:2, s. 177-190, 2013

Increased energy efficiency in short sea shipping through decreased time in port
Johnson, Hannes, Styhre, Linda
Transportation Research Part A: Policy and Practice, 71, s. 167-178, 2015

The logic of business vs. the logic of energy management practice: understanding the choices and effects of energy consumption monitoring systems in shipping companies
Taudal Poulsen, René, Johnson, Hannes
Journal of Cleaner Production, 112:5, s. 3785-3797, 2016

In search of maritime energy management
Johnson, Hannes
Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie, \, 2016

Barriers to improving energy efficiency in short sea shipping: an action research case study
Johnson, Hannes, Johansson, Mikael, Andersson, Karin
Journal of Cleaner Production, 66, s. 317-327, 2014