Länkstig

Joakim Lilljegren

Universitetsbibliotekarie

Team Förvärv, Humanistiska
biblioteken
Besöksadress
Renströmsgatan 4
41255 Göteborg
Postadress
Box 222
40530 Göteborg

Om Joakim Lilljegren

Jag arbetar främst med förvärv av böcker inom ämnena nordiska, slaviska, orientaliska och afrikanska språk samt spanska. Jag köper även in böcker till den iberoamerikanska samlingen, en specialsamling med inriktning på Latinamerika, Spanien och Portugal. Samlingen ingår i det europeiska nätverket Redial (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina), vars hemsida jag uppdaterar med nyheter och notiser från de nordiska länderna. En dag i veckan retrokatalogiserar jag äldre böcker ur iberoamerikanska samlingen, så att dessa blir sökbara i bl.a. Libris.

Jag köper även kursböcker inom ämnena teaterstudier, etnologi, musik- resp. litteraturvetenskap samt slaviska, orientaliska och afrikanska språk, liksom för programmet MEK (medier, estetik och kulturellt entreprenörskap). Dessutom bedömer jag mindre donationer och tjänstgör i informationsdiskarna på humanistiska biblioteket och biblioteket för musik och dramatik.