Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Carina Torildsson

Universitetsbibliotekarie

Team Media, Biomedicinska
biblioteken
Fax
031-786 37 46
Besöksadress
Medicinaregatan 4
41390 Göteborg
Postadress
Box 416
40530 Göteborg

Om Carina Torildsson

Jag arbetar på Biomedicinska biblioteket. Biblioteket ansvarar för litteraturförsörjningen inom medicin, farmaci, odontologi, vårdvetenskap och delar av det naturvetenskapliga ämnesområdet. Till Biomedicinska biblioteket hör även Studietorget Hälsovetarbacken.

Jag ingår i mediateamet och arbetar med inköp och katalogisering av litteratur, samt tjänstgör i våra informations- och lånediskar.