Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Birgitta Karlén

Handläggare

Welcome
Services
Besöksadress
Götabergsgatan 17
41390 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Birgitta Karlén

Arbetar på Welcome Services med information och stöd till institutioner/avdelningar för mottagande av internationella forskare och internationell personal samt deltar i teamet som tar fram information och aktiviteter för målgruppen internationella.

Birgitta Karlén är projektledare för EURAXESS nätverksprojekt, finansierat av Vinnova, där Welcome Services har i uppdrag att leda projektet 2018-2022. I uppdraget ingår att ansvara för den svenska EURAXESS-portalen, vilken fungerar som en central informationskälla om Sverige som forskningsnation. Svenska lärosäten och andra aktörer presenteras där liksom lediga forskningstjänster och finansieringsmöjligheter.

EURAXESS – Researchers in Motion är ett initiativ från EU-kommissionen för att förbättra forskares möjligheter till mobilitet och karriärutveckling. EURAXESS övergripande mål är kopplat till det europeiska forskningsområdet (ERA) och att göra Europa mer attraktivt för forskare från hela världen.

www.euraxess.se