Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Wolfgang Habla ny miljöekonom

Publicerad

Välkommen till Institutionen för nationalekonomi med statistik Wolfgang Habla. Du ska precis påbörja en tvåårig tjänst som postdoktor. Berätta, vem är du?
– Jag är en tillämpad teoretiker som arbetar i skärningspunkten mellan miljöekonomi, politisk ekonomi och offentlig ekonomi.

Vad handlar din forskning om?
– Min forskning fokuserar på frågan varför viss miljöpolitik har lyckats, medan annan har klarat sig dåligt i termer av att minska negativ miljöpåverkan. Jag är särskilt intresserad av hur nationell politik formar internationell miljö- och klimatpolitik. I min doktorsavhandling analyserade jag det politiska inflytande som lobbygrupper haft på framväxten av internationella system för utsläppshandel, politikers incitament att införa miljöskatter och de begränsningar som välfärdsmaximerande regeringar på grund av kapital- och miljöskattekonkurrens står inför.

Vad hoppas du uppnå under din tid här?
– Jag vill få en bättre förståelse för hur miljöpolitik måste utformas i praktiken att vara effektiv och samtidigt politiskt genomförbar.

Varför har du valt att jobba i Göteborg?
– Jag valde Göteborg på grund av den stimulerande forskningsmiljön här och möjligheten att samarbeta med empiriker och experimentella ekonomer inom miljö- och utvecklingsekonomi.