Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Wallenbergpriset i matematik till matematiker vid Göteborgs universitet

Publicerad

Wallenbergpriset i matematik 2018 går till David Witt Nyström, Göteborgs universitet och Dan Petersen, Stockholms universitet, för komplex analys respektive studier av geometri som del av algebra.

Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Wallenbergpriset delas ut till löftesrika unga svenska matematiker.

Både David Witt-Nyström och Dan Petersen har arbetat med geometriska aspekter av olika matematiska fält.

David Witt-NyströmEnligt priskommitténs motivering får David Witt-Nyström Wallenbergpriset ”för viktiga bidrag inom komplex geometri, speciellt studier av Hele-Shaw-flöden, Okounkov-kroppar samt ett spektakulärt motexempel till en förmodan av Chen och Tian om regularitet hos lösningar till Monge-Ampére-ekvationen."

Utmärkelsen tillsammans med prissumman på 300 000 kronor, vilken delas lika mellan de två pristagarna, kommer att delas ut vid Svenska matematikersamfundets årsmöte som hålls den 4 juni 2019 i Lund.

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kan få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning.

Kontakt:
David Witt-Nyström, Göteborgs universitet, 031-772 5301, david.witt.nystrom@gu.se
Klas Markström, ordförande för Svenska Matematikersamfundet, 090-786 9721, klas.markstrom@umu.se