Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vad har hänt sedan 80-talet?

Publicerad

"Har du ett intresse för kulturfrågor så är detta ett bra program." Ida Kjellberg, masterstudent på KoD berättar.

Folder KOD intervju

När man pratar om humanistiska studier går ofta tankarna till finkultur, men vad humaniora egentligen handlar om är nödvändiga kunskaper kring kritisk reflektion och analytisk förmåga för att vara med och skapa det samhälle vi lever i. Det kan vara allt från strategier för de med låga inkomster för att kunna bo kvar i sin bostad, undersöka den svenska country-kulturens framväxt och utveckling, hur barnmorskor ser på statlig reglering och kontroll av fertilitetsbehandlingar eller hur musik påverkar vår psykiska hälsa. Dessa är några av de forskningsprojekt vi bedriver på institutionen för kulturvetenskaper (KUV).

Ida Kjellberg studerar sin sista termin på mastersprogrammet Kultur och demokrati (KoD).
Hon har tidigare studerat till socionom och efter sin examen arbetade hon som kurator. Akademin har alltid legat henne varmt om hjärtat och planerna att ta en master fanns alltid där. När hon fick nys om KoD såg hon ett tillfälle att kombinera sina tidigare erfarenheter med hennes musikintresse och engagemang. Hon spelar nämligen även i bandet Blue house och är engagerad i ett flertal musikprojekt.

Varför valde du Mastersprogrammet Kultur och Demokrati?
“Jag kom in med en öppen inställning till utbildningen och blev överraskad över hur mycket jag fått med mig, speciellt kring samband och strömningar som gett mig en massa ny kunskap”, säger Ida. Sin praktik, som är en del av utbildningen, gjorde hon på Lundby stadsdelsförvaltning. Det gav henne en insikt i hur förvaltningen arbetade med kultur inom stadsplaneringen. Efter praktiken fortsatte hon att arbeta för förvaltningens enhet för samhälle och kultur.

Vad tar du med dig från programmet till arbetslivet?
“Jag vill jobba mer strategiskt och är även intresserad av hur staden jobbar med lokalfrågor för kulturutövare. Tillgång till föreningslokaler, replokaler m.m.” För Ida handlar utbildningen mycket om hur kulturella uttryck formas i vårt samhälle och vilken roll kulturen har för utvecklingen av demokrati. Även kulturens roll i staden och samhällsutvecklingen. Idag organiseras samhället ekonomiskt och det är oftast det som sätter ramar för vilka som får säga vad. Det finns en ingång och relevans för alla. Kulturens plats i samhället minskar och det gäller att vara medveten om vilka sätt man kan uttrycka sig på och vilka ramar som finns. Mastersprogrammet ger dig kunskaperna och medvetandegör hur just du kan jobba för påverka. Att utbildningen synar vårt samhälle idag gör den relevant och aktuell. Det märks på studenternas diverse bakgrund, från socionom, lärare, stadsplanerare, samhällsplanerare till konstvetare m.m. 

Utbildningsutbudet på KUV sträcker sig från kultur kandidatprogrammet, medier, estetik och kulturellt entreprenörskapsprogrammet till genusvetenskapskurser, filmvetenskapliga kurser, scandinavian studies och många fler. Vi har kurser och program både på grund- samt avancerad nivå.

Är du intresserad av att veta mer?
Kontakta vår studievägledare på:
studievagledning@kultur.gu.se eller 031-786 53 21.