Länkstig

Ulla Dinger tilldelas Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2022

Publicerad

Hennes stora engagemang och driv att utveckla kurser inom grundutbildningen på institutionen för matematiska vetenskaper gör Ulla Dinger unik i sitt slag. Nu prisas hon för sina pedagogiska insatser.

Hur känns det att bli utnämnd till fakultetens pedagogiska pristagare 2022?

– Fantastiskt roligt och hedrande! 

Du har arbetat mycket med att utveckla kurser och program. Har du några bra tips att dela med dig av?

– Det är svårt att ge generella tips, men jag tror engagemang är det allra viktigaste. Att göra saker halvhjärtat blir aldrig lika bra, och är heller inte lika roligt. Sen gör man ju sällan utvecklingsarbete helt på egen hand. De mest lyckade projekt jag haft är de som haft härliga och givande samarbeten. Så tipset är att skaffa bra samarbetspartners eller hitta någon som kan fungera som bollplank.

Bild
Porträtt på Ulla Dinger

När är det roligast att undervisa?

– Det är när dialogen med studenterna fungerar som allra bäst, och när jag får dela deras upplevelser av nya insikter.

Vad är på gång under hösten?

– Jag kommer jobba vidare som programansvarig på basåret, och även undervisa på matematikkursen där. Tillsammans med en kollega är jag kursansvarig för kandidatarbetskursen i matematik/matematisk statistik - det är en stor kurs eftersom är för både för studenter från Göteborgs universitet och Chalmers.  Projekten görs under våren, men planeringen har redan dragit igång. Jag kommer också jobba vidare med genomförande och utveckling av institutionens mentorsprogram för nya lärare respektive nya doktorander och amanuenser. Jag är också med i Lärarförslagsnämnden, och där är förstås alltid något på gång.

Motivering till priset
Ulla Dinger har under sin långa tid på institutionen för matematiska vetenskaper varit djupt engagerad i institutionens grundutbildning. Under flera år var hon både utbildningsansvarig och programansvarig för Matematikprogrammet och därefter för Naturvetenskapligt basår. Ulla har också varit drivande när det gäller kursutveckling. För många år sedan utvecklade hon den inledande kursen på Matematikprogrammet till ett problembaserat format. Kursen lyfts ofta fram av studenterna som en viktig, motiverande och rolig kurs där formatet starkt bidrar till deras tidiga utveckling som matematiker. Hon har också varit examinator i drygt tjugo års tid på en analyskurs på fördjupningsnivå som är en nyckelkurs inför studierna på avancerad nivå. Här har hon byggt vidare på idén om vikten av att studenterna tränas i att kommunicera matematik. Vidare har hon gjort ett stort arbete med att utveckla matematikkurserna på basåret och ett pionjärarbete med att införa delvis digital examination.  Sammanfattningsvis så är det ingen som kan mäta sig med Ulla vad gäller engagemang för utveckling av innehåll, form och kvalitet av grundutbildningen på institutionen för matematiska vetenskaper.

 

Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris

Det pedagogiska priset delas ut för att uppmärksamma goda insatser inom universitetets utbildningsverksamhet. Priset är ett verksamhetsbidrag om 250 000 kr för en uppskattad och framgångsrik lärargärning. Det kan delas ut till en eller delas mellan flera pristagare. Prisutdelningen äger rum den 17 november.