Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ulla Carlsson hedersdoktor vid Tammerfors universitet

Publicerad

Professor Ulla Carlsson, föreståndare för Nordicom, utses till hedersdoktor vid Tammerfors universitet i Finland. Promoveringen äger rum den 6 juni.


Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsforskning. Med utgångspunkt från den akademiska forskningen samlar Nordicom in, bearbetar och förmedlar kunskap till brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Centret arbetar för att utveckla mediekunskapen och att synliggöra forskningens resultat. Nordicom är en institution inom Nordiska ministerrådet och Göteborgs universitet är värdmyndighet.

Professor Ulla Carlsson är sedan början av 1990-talet föreståndare för Nordicom. Hon har forskat inom medie- och kommunikation sedan 1970-talet och har lagt grunden för ett nordiskt samarbete inom området med globala förtecken. I den svenska Nordicom-verksamheten ingår också the Clearinghouse on Children, Youth and Media, ett samarbete med bl a UNESCO, som är inriktat på att stimulera forskningsområdet genom nätverksarbete och kunskapsförmedling.

För sitt arbete inom medie- och kommunikationsforskning utses nu Ulla Carlsson till hedersdoktor i samhällsvetenskap.