Bild
Thomas Sterner står vid en talarstol. Intill honom står Frankrikes miljöminister, Barbara Pompili.
Frankrikes miljöminister, Barbara Pompili, and Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, vid ceremonin på franska amabassaden i Stockholm den 4 juni.
Foto: Pierre Moncorge
Länkstig

Thomas Sterner utnämnd till riddare i Hederslegionen

Publicerad

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, har fått utmärkelsen riddare (Chevalier) i den franska Hederslegionen som ett erkännande för sitt arbete och engagemang för miljön. Hederslegionen är den högsta franska statsorden, både militär och civil, upprättad av Napoleon Bonaparte och bibehållen av alla följande franska regeringar.

Thomas Sterner är professor i miljöekonomi på Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han är bland annat en internationellt erkänd expert på klimatpolitiska ekonomiska styrmedel.

"Enastående forskargärning"

Thomas Sterner är medlem i kommittén för den franska statens gröna obligationslån, vilket är världens största i sitt slag. Han är rådgivare till AFD, den franska motsvarigheten till Sida, sitter i ett antal franska forskarråd och har varit gästprofessor på Collège de France. Han är även medgrundare till Environment for Development, ett globalt nätverk av miljöekonomer, som koordineras från Göteborgs universitet. 

Thomas Sterner tilldelas utmärkelsen med motiveringen:

Genom denna utmärkelse vill Frankrike hedra Din enastående forskargärning, Ditt miljöengagemang och Din oemotsägligt viktiga roll i internationell debatt.

Tillfälle att diskutera med miljöministern

– Det är verkligen roligt att få detta erkännande för mitt arbete. Frankrike har på allvar börjat inse vikten av en omställning till ett fossilfritt samhälle och vilken roll miljöekonomi har för att lösa denna stora samhällsutmaning, säger Thomas Sterner.

Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni på franska ambassaden i Stockholm, av den franska miljöministern Barbara Pompili den 4 juni.

– Det var en fantastisk ceremoni och ett bra tillfälle att prata med miljöminister Barbara Pompili. Vi diskuterade miljöfrågor i allmänhet och klimatpolitiken i synnerhet, finanspolitik, som gröna obligationer, men också koldioxidskatter och offentlig utbildning vilket är grundläggande för att bana väg för annan politik, säger Thomas Sterner.

Text: Petra Hansson