Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Thomas Sterner och Johan Rockström samlar forskare för lösningar på planetens utmaningar

Publicerad

Vilka ekonomiska och politiska åtgärder behöver vi för att klara av de globala miljöutmaningarna? Vad kan naturvetare lära av ekonomer och vice versa? Den 7-8 december samlade Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet och Johan Rockström, professor i miljövetenskap, Stockholm Resilience Center, 25 internationella miljöforskare till workshopen ”Policies for Planetary Boundaries”.

Begreppet planetens gränser publicerades första gången 2009 av Johan Rockström och Will Steffen, och beskriver de miljöprocesser som styr jordens stabilitet. Inom flera områden har den mänskliga påverkan i grunden förändrat förutsättningarna för jorden att anpassa sig, och vi har gått in i en ny epok: antropocen.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan, har i årtionden forskat om att ta fram användbara styrmedel för att ta itu med globala miljöproblem, inte minst klimatförändringarna.

Nu var det dags att föra samman expertis inom dessa två områden – naturvetenskap och samhällsvetenskap. Thomas Sterner tog därför initiativ till workshopen ”Policies for planetary boundaries” och bjöd in Johan Rockström, Will Steffen och ytterligare 20-tal miljöforskare.

– Syftet var att utforma ett gemensamt ramverk för att kunna analysera vi bäst utformar strategier för att möta de globala utmaningarna och därmed undvikar allvarliga skador från att överträda de planetära gränserna, säger Thomas Sterner.

Och vad blev resultatet?
– Workshopen var mycket lyckad och intressant! Vi hade en bred och stimulerande dialog om de stora frågorna kring planetära gränser med ett stort engagemang från både naturvetare och ekologer å ena sidan och å den andra en stor grupp miljöekonomer och andra samhällsvetare.

På vilket sätt kan ekonomiska styrmedel bidra till att planetens gränser inte överskrids?
– Det finns en mängd litteratur om hur politiken bör utformas för att ta itu med miljöproblemen, men den allra senaste forskningen om planetens gränser tyder på att problemen är annorlunda än vad vi är vana att hantera. De är mer storskaliga, av längre varaktighet och mer komplexa. Allt detta gör att ta fram kraftfulla styrmedel blir en allt större utmaning, säger Thomas Sterner.

Målet med forskningssamarbetet är att skriva en gemensam artikel som publiceras i en välkänd vetenskaplig tidskrift, vilket Thomas Sterner i sin tur hoppas kommer att resultera i en hel del nya forskningsprojekt.

Mer information om "Policies for Planetary Boundaries

Workshopen ”Policies for Planetary Boundaries” ägde rum på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 7-8 december 2016 med stöd från Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet och BECC, ett gemensamt forskningsprogram mellan Lunds och Göteborgs universitet.

Från Göteborgs universitet medverkade nationalekonomerna Jessica Coria, Wolfgang Habla, Olof Johansson Stenman, Gunnar Köhlin, Åsa Löfgren, Thomas Sterner och Inge van den Bijgaart, statsvetaren Sverker Jagers och biologen Håkan Pleijel.

FOTO: JOHAN WINGBORG