Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Temperaturökningen påverkar världens jordar olika

Publicerad

När klimatet blir varmare ökar också risken att marken, som då släpper kol, kommer att fungera som en ”kolbomb” och ytterligare skynda på klimatuppvärmningen. Men effekten på olika jordar varierar, visar ny forskning.

en kvadratmeter med blommor har ett plaststaket runt sig.

Experiment, fältarbete. Foto: Louise C. Andresen.

Bakom studien står bland annat forskare från Göteborgs universitet. Den nya forskningen visar att det inte bara är de mest kolrika jordarna som utgör en risk för att ytterligare trigga klimatuppvärmningen.

Jordens temperatur ökar

Koldioxiden i atmosfären, mest i form av koldioxid, värmer upp hela jorden. Men jämfört med atmosfären innehåller marken fyra gånger så mycket kol som atmosfären. Skulle marken avge kol, i form av koldioxid eller metan, så skyndas alltså klimatuppvärmningen på.

Forskare runtom i världen har gjort fältundersökningar där olika jordar har värmts upp. Händelseförloppen har sedan beskrivits med matematiska modeller för att förklara vad som händer med kolet i en varmare värld. I en annan nyligen publicerad studie har det visats att de jordar som innehåller mest koldioxid också lättast avger koldioxid när det blir varmare.

Verkligheten mer komplex än forskarna trott

Men enligt den nya studien i Nature är verkligheten inte är så enkel. Resultaten från studien visar att förhållandet mellan varmare jordar och utsläpp av kol, i form av koldioxid och metan, är mer komplicerat än vad forskarna tidigare trott.

Louise Andresen–Vår studie förändrar inte det faktum att vissa jordar avger kol när klimatet blir varmare, men förhållandet mellan kol i marken och uppvärmning är komplicerat. Det varierar från plats till plats och mellan olika jordar och är sannolikt beroende av flera och inte bara en variabel. Det är viktigt att erkänna att jordar runtom i världen svarar olika på en temperaturstegring, säger Louise C. Andresen vid Göteborgs universitet.

Artikelns namn: Predicting soil carbon loss with warming

Länk till artikeln>>

Kontakt:
Louise Andresen, forskare vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, Mobil: 0721-840653, E-post: Louise.andresen@gu.se

Foto:
Bild överst: Experiment i fältarbete. Foto: Louise C. Andresen.
Porträttbild av Louise C. Andresen