Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Synliggör medeltida kyrkoarkitektur

Publicerad

Kyrkoarkitektur från 1100-talet lyfts nu fram i nya studier från Göteborgs universitet. Genom att datera virket i taken och undersöka fem kyrkor i Västergötland har den tidigmedeltida arkitekturen blivit synlig. Det handlar om våra allra äldsta rum.

En person står bland takstolarna i medeltida kyrka

Takstolar i Forsby kyrka. Foto, Kristina Linscott.

Kyrkobyggnader från 1100-talet är ett viktigt arkeologiskt källmaterial för tolkningar av arkitekturen eftersom det saknas specifika skriftliga källor från den tiden.

Bild tagn ovanifrån på takstolar i medeltida kyrka I en ny doktorsavhandling är det särskilt kyrkornas vindar, med bevarade takkonstruktioner, som är i fokus.

– Vindarna är knappt beforskade, sällan besökta och nästan helt intakta. De fem undersökta vindarna utgör studiens ”arkeologiska utgrävningsplatser”, trots att de befinner sig högt ovanför marken, säger Kristina Linscott, författare till den nya doktorsavhandlingen i kulturvård.

Virket i de fem kyrktaken är daterade med dendrokronologi, en vetenskaplig metod där trädens årsringar och deras varierande årliga tillväxt analyseras. Därför vet forskarna med säkerhet att träden till alla fem taken fälldes i tätvuxna Närbild på tre takstolar i medeltidakyrkaskogsbestånd i Västergötland mellan 1134 och 1160.

– Bjälkarna har alltså burit taken i över 850 år och är fortfarande på plats. Att ett antal så gamla, i stort sett jämnåriga träkonstruktioner från samma region har klarat sig välbevarade, är unikt både i Sverige och i övriga Europa.

Mycket bevarat i Sverige

Intresset för bevarade medeltida tak är växande och ny europeisk forskningperson tar prover på en takstol med en borrmaskin och verktyg visar att det finns jämförelsevis många bevarade tidigmedeltida kyrktak i Sverige.

De nya studierna tar sin utgångspunkt i insikten att takstolarna från början var synliga i kyrkorummen och att kyrkornas nuvarande innertak närbild på en takstol underifråneller valv uppfördes först senare.

– Man kan föreställa sig att de ursprungliga interiörerna liknande en lada eller ett skjul. I forskningen analyseras olika kopplingar mellan vindsmiljöerna ovanför och i de nuvarande kyrkorummen nedanför innertak och valv.

Varierande kyrkoarkitektur

Två av de fem kyrkorna var troligen betydligt lägre vid 1100-talets mitt. Väggarna förhöjdes senare och hela takkonstruktionen flyttades upp och återanvändes.

– Samtidigt hade två av de fem kyrkorna sannolikt den höga höjd de har idag. Undersökningen pekar därmed på att det uppfördes stenkyrkor med olika höjd vid 1100-talets mitt.

svarvit bild från 1900-talet på Forsby kyrka, en medeltida kyrka Tidigare studier har funnit att de flesta tidigmedeltida små kyrkorna troligen hade endast en ingång till långhuset, sydportalen i sydvästra hörnet av rummet. De nya studierna lyfter fram att det inte är omöjligt att det fanns fler entréer i långhusens västra del från början. Förutom sydportalen, argumenteras i forskningen för en öppning mitt i västväggen samt i visa fall även en i norrväggen.

Interiören i Forsby kyrka– Idag har kyrkorummen stora fönster som skapar direkt kontakt mellan ute och inne, och släpper in ett betydande ljus. Rummen i 1100-talskyrkorna hade istället små fönster eller öppningar som satt högt upp. En besökare måste vända sig om mot ingången för att kunna se ut. Det ursprungliga rummet skapade på så sätt en känsla av att befinna sig i en grotta.

Preliminära analyser pekar dessutom på att takstolarna ursprungligen var målade vita med kalkfärg.

Kristina LinscottDateringarna gjordes i ett samarbete mellan institutionen för kulturvård och institutionen för geovetenskaper genom doktoranderna Kristina Linscott, Andrea Seim och professor Hans Linderholm.

Avhandlingens titel: Interpretations of old wood, Figuring mid-twelfth century church architecture in west Sweden.

Handledare: Professor Anneli Palmsköld

Länk till avhandlingen>>

Kontakt:
Kristina Linscott, universitetslektor vid institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
031-786 93 56, 0703 62 71 25, kina.linscott@conservation.gu.se

Foto:
Bild 1: Takstolar i Forsby kyrka. Virket är av furu och fälldes år 1134. Det var fråga om hållbart byggande. Träkonstruktionen har nu troget burit taket i över 880 år. Foto 2014, Kristina Linscott.
Bild 2: I Forshems kyrka valde byggarna timmer av ek. Taklaget har två slanka, lutande stödben och högbenen har eleganta rundade former. Foto Daniel Eriksson 2011.
Bild 3: Spår i taklaget på vinden i Gökhem, tyder på att det kan ha varit klockor upphängda. Foto Daniel Eriksson 2011.
Bild 4: Provtagning för dendrokronologisk analys i Forshems kyrka. Med på bilden är doktorand Andrea Seim, Institutionen för Geovetenskaper och ingenjör Jan Michael Stornes från NIKU i Oslo. Foto 2012, Kristina Linscott.
Bild 5: Vissa takstolar i Gökhem är dekorativt huggna på flera olika sätt. Här till exempel kors-former. Utsmyckningarna höggs direkt in i det råa konstruktionsvirket. Därför vet vi att de skapades strax efter fällningen av träden år 1140. Foto Daniel Eriksson 2011.
Bild 6: Forsby kyrka för 100 år sedan, innan nedre delen, murarna och kyrkorummen genomgick omfattande restaureringsinsatser. Foto 1913, Roland, ATA
Bild 7: Forsby kyrka, interiören. Takstolarna befinner sig alldeles ovanför innertaksbrädorna. Foto 2014, Kristina Linscott.
Bild 8: Porträtt av Kristina Linscott.