Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Symposium om makt, delaktighet och inkludering

Publicerad

BiG loggaDet nybildade nätverket Barnkulturforskning i Göteborg (BIG) arrangerar måndagen den 1 december kl 15.00-18.15 ett minisymposium kring barn- och ungdomskultur.

– Vi vill synNatalie Davetliggöra den forskning om barn och unga som pågår i Göteborg och öppna för möten med andra aktörer, menar Karolina Westling som tillsammans med Natalie Davet tagit initiativet till BiG.

Ett av målen med nätverket är att skapa en mötesplats för barn- och ungdomskulturforskare från olika ämnesområden, institutioner och fakulteter.

– Att vi kommer från många olika håll gör att nätverket spänner över ett brett fält. BiG kan därför fungera som en resursbank när det gäller forskning kring barn- och ungdomskultur, hoppas Westling.

Karolina WestlingDe vill både presentera pågående forskning och hålla organiserade samtal om aktuella företeelser. BiG kommer utgå från teman som går över ämnesgränser och discipliner.

– Detta möjliggör många spännande möten, säger Karolina Westling.

Ålder som maktordning

Temat för symposiet är Makt, delaktighet och inkludering.

– Vi tycker att detta är aktuella ämnen nu, supervalåret 2014. Men hur ser samhället ut för barn- och unga? Vilka möjligheter har de att vara delaktiga idag? För att komma åt detta behöver vi diskutera ålder som maktordning, menar Jeanette Sundhall, genusvetare och lektor i Kulturvetenskap, som kommer att inleda symposiet med presentationen Vuxenhetsnormer, barn och delaktighet.

– Både delaktighet och barn är två besvärliga begrepp, säger Sundhall. Det handlar mycket om att se de vuxenhetsnormer som finns i samhället för att förstå barns rätt till delaktighet.

Sandra GSandra Grehnrehn, som är doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot teater, närmar sig frågan om delaktighet genom att undersöka hur barn och unga har involverats i tre av Backa Teaters uppsättningar under tiden 2009-2012.

– Gangs of Gothenburg, Lille kung Mattias och 5boys.com är uppsättningar som på olika vis närmar sig normer rörande barn, maskulinitet, makt och våld, förklarar Grehn.

I sin avhandling skriver hon om diskurserna om barn och unga i de färdiga föreställningarna i förhållandet till mediediskurserna under samma tid.

Mer än forskning

Under eftermiddagen är det inte enbart akademisk forskning om makt, delaktighet och inkludering, utan även presentationer av pågående projekt i staden. Masthuggsteatern kommer att spela ett avsnitt ur den nya uppsättningen Utanför boxen, som vänder sig till ungdomar på högstadiet. Arkitektbyrån White ska presentera sitt projekt med ett nytt Barnsjukhus där barn görs delaktiga både genom workshops och i designutformning.

På BiGs allra första minisymposium kommer även Tarja Karlsson Häikiö, lektor & enhetschef för institutionskollegiet Visuell och materiell kultur att prata under rubriken Interkulturell pedagogik som ett inkluderande arbetssätt. Hon kommer att ge exempel från förskola och skola.

BiG ser därmed både yngre och äldre barn som sitt ämne.

– För oss är det självklart att kultur med, för och av så väl barn som unga ska diskuteras på BiGs träffar, menar arrangörerna.

Minisymposiet är öppet för alla och är kostnadsfritt. Den som vill komma behöver inte anmäla sig, men antalet platser i salen är begränsat!