Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sveriges Innovationsriksdag i Göteborg

Publicerad

2 dagar. 60 talare. 250 deltagare. Göteborg är värdstad när 250 beslutsfattare från näringsliv, akademi, offentlig sektor och politik, samt företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks möts för dialog och erfarenhetsutbyte.

1–2 april arrangeras Sveriges Innovationsriksdag på Göteborgs Universitet och Chalmers. På plats finns företrädare från Sveriges drygt 70 inkubatorer och science parks, politik, näringsliv och akademi.

Årets upplaga av Sveriges Innovationsriksdag är den första under ett valår och frågor om framtidens Sverige, internationell attraktionskraft, jobb och tillväxt kommer att genomsyra programmet. En av de medverkande är Magdalena Andersson(s) som utmanar Anders Borg om jobbet som Sveriges finansminister.

Magdalena Andersson (s), ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna:

– Att Sverige har ett starkt innovationsklimat är en viktigt förutsättningar för att nya jobb ska växa fram. Framgångsrikt innovationsarbete sker genom samverkan mellan olika samhällsaktörer. Innovationsriksdagen är en mötesplats där just denna viktiga samverkan sker.

Datum: 1–2 april
Plats: Göteborgs Universitet och Chalmers, Göteborg.

Läs hela programmet på: www.sverigesinnovationsriksdag.se

För intervjuer inför Sveriges Innovationsriksdag:
Magnus Lundin, vd SISP, magnus.lundin@sisp.se, 0709-70 38 07

För ackreditering och intervjuer med talare:
Katharina Brunat, projektledare PR, katharina@sverigesinnovationsriksdag.se, 0709-53 01 53.

Följ dialogen på twitter: #Innovationsriksdag

Om Sveriges Innovationsriksdag
Sveriges Innovationsriksdag är namnet på den årliga konferensen i den nationella branschföreningen SISP, Swedish Incubators & Science Parks. Sveriges Innovationsriksdag 2014 arrangeras av SISP–medlemmarna Chalmers Innovation, Encubator, GU Holding och Johanneberg Science Park i samverkan med lärosäten, näringsliv och aktörer i Västsveriges innovationssystem. Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs Universitet, Teknikföretagen, VINNOVA, Tillväxtverket, RISE och ALMI står bakom som finansiärer och strategiska samarbetspartners.