Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studie ska undersöka hur spelberoende kan förebyggas inom finanssektorn

Publicerad

Hur kan man förhindra att personer som arbetar i finanssektorn fastnar i spelberoende? Socialantropologen Per Binde ska gräva djupare i ett tidigare dåligt utforskat problem, som omgärdas av skam och katastrofala konsekvenser för såväl arbetsgivare som individ.

Drömmen om det goda livet: att kunna resa, arbeta mindre och umgås mer med sin familj, det är en av drivkrafterna bakom individers spelande. Andra motiv handlar om intellektuell och social stimulans och förströelse och verklighetsflykt. Det unika med spelande är att vinsten kan bli så oändligt mycket större än insatsen, säger Per Binde, docent i socialantropologi vid institutionen för globala studier.

- I vanliga livet är det oftast så att vi byter saker mot andra med ungefär lika värde. Man jobbar och får lön för sin arbetstid, man köper en limpa och mjölk för en rimlig summa. Men hur härligt vore det inte om man kunde investera bara lite och få enormt mycket tillbaka?

Spelande har enligt Per Binde gått ifrån att vara ett moraliskt omtvistat fenomen till en vanlig upplevelsesökande konsumentprodukt, men precis som när det gäller alkohol och andra droger så har spelandet en baksida som handlar om risk för missbruk och beroende.

- Det handlar inte om att individen är svag, utan om grundläggande biologiska och sociala strukturer som styr vårt agerande, säger Per Binde.

”En fascinerande värld av drömmar och illusioner”

Per Binde har tidigare genomfört flera studier inom spelområdet. Förutom översikter av spel i samhällen världen över har han även bland annat skrivit om spelproblem hos unga, forskat om spelreklam, skapat klarhet i den snåriga begreppsapparat som omgärdar spelberoende, samt gjort en djupdykning i de psykologiska mekanismer som ligger bakom att människor dras till spelande.

Spelvärlden är, som Per Binde själv uttrycker det, en fascinerande värld av drömmar och illusioner, vinnare och förlorare, och lycka och olycka. Att som forskare vistas inom denna värld väcker frågor både av existentiell och konkret samhällsanknuten karaktär, säger han.
Flertalet av sina kollegor har Per Binde i andra länder bland forskare inom beroendeforskning, beteende- och kognitionspsykologi och samhällsekonomi, men mer forskning behövs även i Sverige anser han.

Förödande konsekvenser för alla parter

Med finansiering från Folkhälsomyndigheten kommer han under det närmaste året inom en pilotstudie att titta närmare på hur problemen med spelmissbruk ser ut inom finanssektorn samt inom andra branscher där de anställda hanterar stora summor pengar. Under de senaste åren har ett flertal fall där spelberoende personer förskingrat stora summor ur sin arbetsplats kassa, uppmärksammats i Sverige. I flera av dessa fall har konsekvenserna varit förödande, för både individen och arbetsgivaren, säger Per Binde.

- Förutom att personen blir avskedad, får skulder och kanske döms till fängelse, kan det även skada den spelberoendes familj svårt. För arbetsgivaren kan det handla om att reparera den ekonomiska skadan, bygga upp ett förstört rykte, göra utredningar, nya revisioner och även att säga upp personal.

Typfallet för dem som begår dessa brott är enligt Per Binde en person, tidigare ostraffad, som har varit anställd under lång tid och har stort förtroende på sin arbetsplats. Personen utvecklar ofta sitt spelberoende på grund av en vilja att fly problem i privatlivet och när den drabbade spelat upp sina egna pengar och har stora skulder i form av till exempel sms-lån, tar hen steget att ”låna” av arbetsplatsen för att kunna reda upp sin ekonomiska situation.

- Man tänker att man bara ska låna lite, satsa stort, vinna och sedan betala tillbaka, men eftersom det är mer sannolikt att man förlorar så måste man ”låna”mer.

Förloppet omgärdas av stort lidande för den drabbade. Inte sällan för hen noggranna anteckningar över hur stor skulden till arbetsgivaren är.

- När de tillslut upptäcks och det hela får ett slut så är många av dem tacksamma. Jakten på pengar och kampen för att dölja vad man håller på med är äntligen över. Många söker hjälp för att bryta sitt beroende. Det borde de givetvis ha gjort långt tidigare, men det är mycket skuld och skam förknippat med att vara beroende av spel, säger Per Binde.

Ska ge förslag till prevention

Pilotstudien rymmer flera delar. Förutom en kartläggning av vad som skrivits om problemet inom nyhetsmedia, kommer Per Binde även att genomföra intervjuer med personalansvariga inom finanssektorn, personer som arbetar med behandling av spelmissbrukare och personer som själva har erfarenhet av den speciella problematik som Binde vill undersöka.

Studien ska mynna ut i ett antal förslag på förebyggande arbete och vara klar sommaren 2015.

TEXT: Frida Lundberg

Information och kontakt

Läs mer om Per Bindes forskning på webbplatsen ongambling.org