Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Segerstedtinstitutet invigt av statsminister Stefan Löfven

Publicerad

Vid en ceremoni idag, fredagen 14 augusti, invigdes Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Institutet skapas utifrån ett uppdrag från regeringen och ska vara ett nationellt resurscentrum mot våldsbejakande ideologier och rörelser.

– Kunskap har alltid varit rasismens största fiende. Göteborgs universitet blir med Segerstedtinstitutet centrum i kampen mot våldsbejakande extremism och rasism, säger statsminister Stefan Löfven.

Institutet är namngivet efter Torgny Segerstedt och Ingrid Segerstedt Wiberg, far och dotter. Båda välkända för sina tydliga ställningstaganden mot nazismen, starka engagemang i flyktingfrågor och arbete för mänskliga rättigheter och allas lika värde.

I det formella uppdraget från regeringen framgår:
”Göteborgs universitet ska utveckla och sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer.”

– Behovet av kunskap, nya idéer och perspektiv är stort. Våldsbejakande extremism är en global samhällsutmaning och det finns inga givna svar. Segerstedtinstitutet ska bidra till att akademin och praktiken möts. Det är genom mötet mellan olika aktörer och en korsbefruktning mellan vetenskapen och den praktiska erfarenheten som det nya institutet ska kunna göra skillnad, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Inom Segerstedtinstitutet ska det tas fram och spridas rapporter och analyser till yrkesgupper som exempelvis socionomer, lärare, fritidspedagoger och poliser. Institutet ska även samla, systematisera och vidareutveckla erfarenheter av olika fungerande arbetsmodeller, såväl förebyggande som modeller för att få människor att lämna våldsbejakande ideologier. Ett exempel på befintlig modell som ingår i Segerstedtinstitutets verksamhet är Toleransprojektet, som utarbetats av Kungälvs kommun i samverkan med Göteborgs universitet.

Inga forskningsmedel är knutna till det nya institutet. Däremot planerar regeringen att från 2016 utlysa forskningsmedel inom området, som ska sökas i konkurrens. På sikt är målsättningen att Segerstedtinstitutet ska bedriva egen forskning.

Läs statsministerns tal här.

Kontakt:

  • Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet, telefon: 076–618 63 90
  • Christer Mattsson, tillförordnad föreståndare Segerstedtinstitutet, telefon: 070–257 48 36
  • Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare för statsminister Stefan Löfven, telefon: 072–553 66 29