Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Så kan barn påverka designprocessen på egna villkor

Barn håller i en kamera under en workshopDesignforskaren Annelies Vaneycken har utvecklat ett nytt och mer demokratiskt förhållningssätt för designers som vill inkludera barns idéer och tankar i samhälleliga utvecklingsprojekt. I sin doktorsavhandling visar hon att designern, genom att vara öppen för att det finns flera tolkningar av en uppgift, kan låta barnen vara med och påverka hela designprocessen på sina egna villkor.

Porträtt av Annelies VaneyckenHur mycket kommer egentligen barnen till tals när designers ska inkludera ett barnperspektiv? Annelies Vaneycken har undersökt på vilket sätt barn involveras i olika utvecklingsprojekt i samhället, till exempel när museer ska utformas för att göra besökarna mer aktivt engagerade, när sällskapsytorna i en park ska förbättras eller när transportsystemet i en stad ska utvecklas.

Hon har kommit fram till att det ofta råder ett demokratiskt underskott när barn ska göras delaktiga i den här typen av projekt.

– Min utgångspunkt är en observation att designers som involverar barn i sina praktiker oftast fokuserar på ett demokratiskt slutresultat men ignorerar den demokratiska potentialen i själva processen. Barnen får gärna delta men inte själva vara med och forma processerna. Processerna präglas dessutom ofta av det ojämlika maktförhållandet mellan barn och vuxna. Det förhindrar ett demokratiskt samarbete, det vill säga en process som bygger på frihet, jämlikhet och rättvisa, säger Annelies Vaneycken.Barn ritar på marken under en workshop

Respektfull och etisk approach

För att utforska hur barn kan göras delaktiga på ett mer jämlikt sätt i utvecklingsprojekt – och därmed också i samhället – har Annelies Vaneycken utgått från sitt eget yrkesutövande som designer. Som en del av forskningen har hon i en rad workshops undersökt hur barn i Bryssel, Gent och Göteborg får delta i det offentliga rummet.

Hon förespråkar en respektfull och etisk approach till barnmedverkan som innebär att maktobalansen som styr förhållandet mellan barn och vuxna medvetet och försiktigt överskrids.

– I min avhandling föreslår jag ett förhållningssätt som bygger på mångtydighet. Jag visar att designern genom att tillåta en mängd tolkningar av vad som skall göras skapar möjligheter för de medverkande barnen att verkligen vara delaktiga i dessa planer. Vilket i sin tur gör det möjligt att samarbeta med barnen på allvar, i en process som är demokratisk.

Ett praktiskt arbetssätt

Tonåringar jobbar med tryck under en workshopNär en designer jobbar med en specifik workshopfråga utvecklar hen ett antal uppdrag, tillhandahåller material och bestämmer plats. Hen ger också deltagarna roller och sätter upp mål för workshopen. Om förutsättningarna  lämnas mer öppna så får deltagarna chans att själva definiera arbetet. Genom att utnyttja den komplexitet och de utmaningar som denna mångtydighet innebär, och de förhandlingar som denna approach leder till, kan designern arbeta för en mer demokratisk process, enligt Annelies Vaneycken.

– Många studier kring demokratisering av barns medverkan i designprocesser bidrar med teori. Min avhandling erbjuder ett praktiskt arbetssätt, som kan tillämpas mer direkt om det anpassas till omständigheterna i den enskilda situationen.

Annelies Vaneycken försvarar sin doktorsavhandling Designing ‘for’ and ‘with’ ambiguity – actualising democratic processes in participatory practices with children vid HDK-Valand 8 juni.

Kontakt:

Annelies Vaneycken
0765-82 95 70
annelies.vaneycken@hdk.gu.se

BILDER:

Bild 1 (topp): En grupp barn under en workshop i Bryssel, juli 2014
Bild 2 (vänster) Porträtt av Annelies Vaneycken. Foto: Mija Renström
Bild 3 (höger) Barn deltar i en workshop i Gent, juli 2014
Bild 4 (vänster) En grupp tonåringar jobbar med tryck på  Göteborgs Konsthall, December 2015