Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Resultat från Pep-rapporten

Publicerad

Resultaten från Pep-rapporten, höstens undersökning om barn och ungas matvanor och fysiska aktivitet, bekräftar bilden från tidigare studier - få barn och unga i Sverige möter rekommendationerna när det gäller mat och fysisk aktivitet.

Under hösten 2019 genomfördes för andra året Pep-rapporten, en undersökning om barn och ungas matvanor och fysiska aktivitet. Resultaten från höstens undersökning bekräftar bilden från tidigare studier – få barn och unga i Sverige möter rekommendationerna när det gäller mat och fysisk aktivitet.

Syftet med den årligen återkommande Pep-rapporten är att öka kunskapen om hur hälsoläget ser ut för barn och unga runt om i landet. Undersökningen består av en webbenkät som fylls i av barnet tillsammans med en vårdnadshavare. Undersökningen genomförs i samverkan mellan Generation Pep, Karolinska Institutet och SOM-institutet.

Resultat
2019 års undersökning visar att ungefär 67 procent av de som deltagit i studien rört sig i mer än 60 minuter under gårdagen, däremot svarar 23 procent att de inte rört sig sina rekommenderade 60 minuter varje dag den senaste veckan. Tonårstjejer är den grupp där lägst andel når rekommendationen, i denna grupp svarar endast 10 procent att de rört sig i minst 60 minuter varje dag den senaste veckan.

Bland de som svarat på enkäten är det få som både ätit och rört sig enligt rekommendationen. Bara 14 procent svarar att de har ätit den rekommenderade mängden frukt och grönt under gårdagen, ätit fisk 2-3 ggr i veckan och samtidigt rört sig enligt rekommendationen på 60 minuter per dag. I genomsnitt har de som svarat på undersökningen ätit 260 gram frukt och grönt under gårdagen, vilket är lite drygt hälften av den rekommenderade mängden.

I likhet med resultaten från 2018 års undersökning verkar det finnas socioekonomiska skillnader som påverkar förutsättningarna för fysiskt aktivitet bland de som svarat på enkäten. Av barn till låginkomsttagare är det 56 procent som deltar i någon form av fysisk aktivitet på sin fritid, medan samma siffra för barn till höginkomsttagare är hela 85 procent.

I undersökningen har över 9 000 barn och ungdomar i åldrarna 4-17 år svarat på ett sjuttiotal frågor om hur de tränar och rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna.

Läs mer om resultaten från Pep-rapporten hos Generation pep

Läs SOM-institutets tabellrapport med alla undersökningsresultaten