Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Påverkar framtida utbildningar i mikrokirurgi

Publicerad

I en ny artikel i den vetenskapliga tidskriften European Surgical Research konstaterats att det är nödvändigt att utveckla gemensamma riktlinjer för utbildningar i mikrokirurgi.
– Göteborgs universitet är nu med och påverkar hur de framtida utbildningarna i mikrokirurgi ska utformas, säger Michael Axelsson, professor i zoofysiologi.

Mikrokirurgikurs vid Göteborgs universitet

Mikrokirurgikurs vid Göteborgs universitet, foto Michael Axelsson.

I studien har en internationell global granskning gjorts av tekniker, utrustning och pedagogik som förekommer inom mikrokirurgiutbildningar.

Mikrokirurgi är ett begrepp för kirurgiska ingrepp på mycket små strukturer som blodkärl och nerver (ofta under en millimeter) och som kräver arbete under mikroskop. Mikrokirurgi används till exempel i plastik- och handkirurgi och i biomedicinska experiment på råttor och möss.

Författarna till artikeln kommer från etablerade och prestigefyllda centra i Europa, Nordamerika och Asien. Medförfattare är Michael Axelsson, professor vid Göteborgs universitet och Mihai Oltean, docent i kirurgi. Båda är aktiva inom International Society for Experimental Microsurgery (ISEM) och arbetar sedan 2013 med de mikrokirurgiska kurser som ges i Göteborg.

Översyn av utbildningar i mikrokirurgi

Vid ett möte som European Society for Surgical Research (ESSR) ordnade i Liverpool för två år sedan diskuterades mikrokirurgiutbildningen globalt och slutsatsen blev att det saknades en gemensam syn på hur mikrokirurgiutbildningar organiseras.

På mötet beslutade därför de två stora internationella organisationer ISEM och ESSR att titta på hur mikrokirurgiutbildningar runt om i världen är organiserade idag, både pedagogiskt och när det gäller tekniker och utrustning. Detta resulterade i den översiktsartikel som nu nyligen publicerats i European Surgical Research.

– Målet var att ta fram riktlinjer för standardisering av mikrokirurgiutbildningen globalt för att få jämförbara utbildningar av god kvalitet, säger Michael Axelsson.

Olika tekniker behövs vid mikrokirurgiutbildning

En av slutsatserna i studien är att det inte går att helt utesluta försöksdjur i mikrokirurgutbildningarna, men att det är eftersträvansvärt att minimera användningen så långt det går.

Michael Axelsson– Det finns en rad olika träningsmodeller som man kan använda innan man går över till levande djur. Men det är svårt att helt ersätta levande försöksdjur eftersom det inte går att simulera flera nyckelfaktorer som till exempel blodflöde, blodtryck och blodkoagulering. Alla dessa är faktorer som måste studeras i utbildningen.

Ny lagstiftning ställer nya krav på utbildning

Med den nya djurskyddslagstiftningen som trädde i kraft 2013 i EU ändrades kraven på utbildning för att få utföra djurförsök.

– Numera krävs utbildning innan man startar med djurförsök och man måste kunna visa att man behärskar alla delar ner på procedurnivå. Den kunskapen går bara att få på två sätt, antingen genom en skicklig handledare eller i en strukturerad kurs. Detta var en av anledningarna till att vi startade mikrokirurgiutbildningen i Göteborg, säger Michael Axelsson.

Gemensamma riktlinjer och vidare utveckling behövs

Artikelförfattarna anser att det dels behövs tydliga överenskommelser och riktlinjer om grundläggande principer för mikrokirurgisk träning, och dels ett mer aktivt internationellt samarbete för att utveckla mikrokirurgiutbildningen globalt.

– Det behövs också en diskussion om alternativa metoder som kan ersätta en del av de djur som används inom utbildningen även om man inte helt kommer att kunna ersätta sövda djur, säger Michael Axelsson.

Kontakt:
Michael Axelsson, professor i zoofysiologi vid Göteborgs universitet,
michael.axelsson@gu.se,031- 786 36 89, 0766 183689
Länk till artikeln i European Surgical Research>>
Länk till Liverpool meeting>>
Ytterligare länk>>
ISEM web>>
Scandinavian Microsurgery Academy>>

Foto:

Mikrokirurgikurs vid Göteborgs universitet, foto Michael Axelsson.

Personporträtt av Michael Axelsson, fotograf Johan Wingborg.