Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Om AI, känslor och svindlande tankar på Vetenskapsfestivalen

Vems känslor, värderingar och attityder tar maskinerna egentligen efter om de lär sig tänka och blir superintelligenta? Det är en av frågorna som ska debatteras på Världskulturmuseet under festivalfredagens eftermiddag. Och under Vetenskapsfestivalens sista dag kommer det avslutande samtalet att handla om filosofins sju kartor över verkligheten ur ett holistiskt perspektiv.

" />I sju av Vetenskapsfestivalens programpunkter 2019 medverkar forskare och doktorander från institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Under den första veckan i april har du chansen att lyssna på samtal om hästar som arbetskamrater, om tro och vetenskap med mera.

Aktiviteterna är kostnadsfria. Välkommen!

ONSDAG 3 APRIL 18:30 -20:00
HUR PÅVERKAR AI SAMHÄLLET OCH VÅR SJÄLVBILD?

After work på scenen 2LÅNG: Självkörande bilar och datorer som beslutar om försörjningsstöd. Artificiell intelligens utmanar redan exklusivt mänskliga områden. Vad händer när maskiner med kognitiv kapacitet bortom vår fattningsförmåga blir en del av vardagen? Hur omskapar det samhället? Vad gör det med vår egen självbild?

Medverkande: Dorna Behdadi, doktorand i praktisk filosofi, Agneta Ranerup, Prof, Institutionen för tillämpad informationsteknologi; Lars Hansen, Universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. (alla från GU), Charlotta Kronblad, Doktorand, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers; Mattias Hagberg, Journalist och författare.

TORSDAG 4 APRIL 12:00 -12:45
DEN SVINDLANDE TANKEN ATT UTROTA ALLA SJUKDOMAR

Föreläsning, PEDAGOGEN, HUS A: Kan de sjukdomar människor drabbas av verkligen ta slut? Vad skulle det i så fall betyda och kosta? Är det ansvarsfullt att ha ett sådant mål?

Medverkande: Christian Munthe, professor i praktisk filosofi. Anordnas ihop med Svenska kyrkan.

TORSDAG 4 APRIL 13:30 -15:00
VARFÖR HAR MÄNNISKOR KÄNSLOR?

Semiarium, VÄRLDSKULTURMUSEET: Om vi är våra känslor men inte släpper fram dem – vad händer då? Förändras vårt sätt att tänka och känna under livets gång? Hur påverkas personligheten av substanser, hormoner och läkemedel?

Medverkande: Ida Hallgren, psykolog och doktorand i praktisk filosofi, Elisabet Jerlhag Holm, Doc, farmakologi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi; Jeremy Ray, Leg. psykolog och fil dr, psykologi, Psykologiska institutionen. Alla från Göteborgs universitet; Torill Kornfeldt, Vetenskapsjournalist och författare.

TORSDAG 4 APRIL 18:00 -19:00
TRO, FORSKNING OCH SUNT FÖRNUFT

Föreläsning, DOMKYRKAN: Att tron ibland kan vara galen vet de flesta. Men vilken funktion, om någon, kan en hälsosam tro ha för sunt förnuft, forskning och god vetenskap?

Medverkande: Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet; Morten Sager, universitetslektor i vetenskapsteori, Göteborgs universitet; Johan Söderman, prof, Barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet; Pontus Nilsen, präst, Svenska kyrkan. Anordnas ihop med Svenska kyrkan.

FREDAG 5 APRIL 13:30 -15:00
VAD HÄNDER OM EN MASKIN FÅR KÄNSLOR?

Debatt/samtal, VÄRLDSKULTURMUSEET: Microsofts självlärande robot Tay blev nazist på bara några timmar. En av Googles robotar var vänlig, bokade klipptider och fick kritik för att vara bedrägligt lik en människa. Vems känslor, värderingar och attityder tar maskinerna egentligen efter om de lär sig tänka och blir superintelligenta?

Medverkande: Dorna Behdadi, doktorand i praktisk filosofi, Eric Hanse, prof, neurofysiologi. Alla från Göteborgs universitet. Olle Häggström, prof, matematisk statistik, Institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet och Chalmers; Torill Kornfeldt, vetenskapsjournalist och författare.

LÖRDAG 6 APRIL 12:00-13:00
EQUINE CULTURES IN TRANSITION: ETHICAL QUESTIONS

Samtal, JOHAN & NYSTRÖM, AVENYN: Antologin visar humanistisk, samhällsvetenskaplig och konstnärlig forskning om hästar från många länder och discipliner. Hela tiden med fokus på de etiska relationerna mellan människa och häst.

Medverkande: Petra Andersson, forskare i praktisk filosofi, Mari Zetterqvist, Södertörn; Henrik Lerner, biolog och filosof, Ersta Sköndal; Gunilla Silfverberg, etiker; Ersta Sköndal.

LÖRDAG 6 APRIL 13:00-14:00
"HÄSTARNA ÄR MINA ARBETSKAMRATER"

Debatt/Samtal, JOHAN & NYSTRÖM, AVENYN:
Hur kan en häst vara en arbetskamrat? Hur kan hästar och människor vara kollegor, och vad kan människorna göra för att deras fyrbenta arbetskamrater ska må så bra som möjligt? Vad innebär det att de (människor) som arbetar på ridskolor pratar om hästarna som sina arbetskamrater?

Medverkande: Petra Andersson, forskare i praktisk filosofi vid GU, Jenny Yngvesson, fil.dr, Husdjurens miljö och hälsa; Hanna Sassner, fil.dr, Husdjurens miljö och hälsa. Båda från Statens lantbruksuniversitet.

SÖNDAG 7 APRIL 11:00-14:00
SVINDLANDE TANKAR, TRE PARADIGMER I ETT MILLENIUM

Föreläsning, PEDAGOGEN, HUS A, SAL AK2 133: Vad är ett paradigm och ett hologram? Du väljer ett av borden där vi samtalar om kaos- relativitets- och kvantteori. Hur ser paradigmskiftet ut för det holistiska paradigmet? Sedan tar vi paus, grupperar om oss och samtalar om filosofins sju kartor över verkligheten i ett holistiskt perspektiv.

Medverkande: Stephan Mangold, verksam vid CIT och Chalmers.

Länk till programmet för Vetenskapsfestivalen