Bild
Genrebild frukt och grönsaker
Foto: Pixabay
Länkstig

Nytt forskningsprogram för ett hållbart livsmedelssystem i Sverige

Publicerad

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, har beviljat 64 miljoner kronor fördelat under 4 år till ett nytt forskningsprogram med fokus på ett hållbart och resilient livsmedelssystem, Mistra Food Futures. Forskare vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, under ledning av professor Anna Winkvist, bidrar med empirisk data och statistiska modeller för att undersöka sambanden mellan matens näringstäthet och klimatavtryck och dessas effekter på hälsa på lång sikt.

- Vi har redan ett väl utvecklat samarbete med RISE på detta forskningsområde och kommer att använda data från den populationsbaserade Västerbottensundersökningen, som pågått sedan 1984 och innehåller information om kostintag, livsstil och hälsa bland över 110 000 unika individer, säger Anna Winkvist.

Programmet leds och samordnas av SLU i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Programmet omfattar forskare inom en stor bredd av områden som t.ex. husdjursvetenskap, växtodlingslära, miljövetenskap, ekologi, folkhälsovetenskap, medicin, ekonomi, beteendeekonomi, entreprenörskap och teknologi.

Bakgrund forskningsprogrammet
Maten står för en fjärdedel av vår klimatpåverkan och livsmedelsproduktionen står inför stora utmaningar i omställningen till ett fossilfritt lantbruk och anpassningar till ett förändrat klimat. Mistra Food Futures kommer att utveckla strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. Strategierna ska bidra till både kortsiktig förändring (till år 2030) och långsiktig omvandling av systemet (till år 2045).

En del i forskningsprogrammet består i att utveckla nästa generation av indikatorer för att följa hur livsmedelsproduktionen ställer om till att hållbart leverera hälsosam mat. Idag finns ett antal olika mått och indikatorer på lika aspekter av livsmedelsproduktion, men ingen av dem är anpassad för att fånga just förmågan att hållbart leverera hälsosam mat. Ett av målen med Mistra Food Futures är därför att utveckla en teoretisk ram för sådana indikatorer och sedan utvärdera denna med empirisk data.

AV: JENNY MEYER

Sidansvarig: kommunikation@medicine.gu.se