Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt centrum för biologisk mångfald

Publicerad

Fågel

Foto av Alexandre Antonelli.

Antalet arter minskar stadigt på jorden, både på land och i våra hav. Att bryta denna utveckling är en nödvändig men inte enkel uppgift.
− Därför startar vid årsskiftet en centrumbildning, Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier, säger professor Alexandre Antonelli, som är föreståndare för det nya centret.

BlommaHan anser att forskare och studenter som arbetar med biologisk mångfald måste samarbeta mer och dessutom förklara bättre för allmänhet och beslutsfattare varför bevarande av arter och natur är viktigt.

Även om kunskapen om naturen generellt minskar hos allmänheten, så finns det ett stort och genuint intresse för djur, växter och svampar, inte minst i Sverige.

− Redan idag så bidrar många utan att de kanske vet om det till högre biodiversitet genom att odla växter som bin och humlor tycker om, sätta upp fågelbord för vinterfåglar eller välja ekologisk mat, säger Alexandre Antonelli.

Göteborgs universitet framgångsrikt i forskningsfältet

Göteborgs universitet är redan idag internationellt framgångsrikt när det gäller forskning om biodiversitet, inte minst den forskningsgrupp som leds av Alexandre Antonelli, så det finns kunskap att bygga vidare på.

Det nya centret innebär inledningsvis samarbete mellan 13 olika institutioner i västra Sverige. Förutom Göteborgs universitet ingår också Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs naturhistoriska museum, Nordens ark, Universeum, Havets Hus samt Chalmers.

Gruppfoto av styrgruppenAtt så många verksamheter behöver samarbeta är viktigt; biodiversitet är ett tvärvetenskapligt område som berör systematik, ekologi, bevarandebiologi, matematik, geografi, genetik, samhällsvetenskaper, ekonomi och mycket mer.

− Tanken är att fokusera på de olika frågorna istället för på vilken myndighet eller organisation olika medarbetare tillhör, säger Alexandre Antonelli.

Gå i spetsen för ny forskning

De huvudsakliga uppgifterna för centrets medlemmar blir att utöka och vidarutveckla forskningen om biodiversitet samt att bättre länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet.

−Verksamheten ska bygga på fyra pelare: upptäcka, lära sig, utforska och skydda. Mer specifikt innebär detta utökad forskning genom inventeringar och insamlingar, modernisering av laboratoriemiljön för sekvensering av olika arter och mer samarbeten.

Insekt på blomma.Det innebär även att centret kan svara på remisser som rör biologisk mångfald och dess medlemmar ska delta i publika event och ge information till allmänhet och skolor för att väcka opinion och engagemang.

−Vi vill att biodiversitet ska få sin rätta plats i den allmänna debatten, bli det som alla pratar om och engagerar sig för, unga som gamla, säger Alexandre Antonelli.

Porträtt Alexandre AntonelliGöteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (Gothenburg Global Biodiversity Centre, GGBC) inrättas den 1 januari 2017 och kommer att ha institutionen för biologi och miljövetenskap som värdinstitution. Centrumet innebär till en början ett samarbete mellan följande verksamheter vid Göteborgs universitet: institutionen för biologi och miljövetenskap, institutionen för geovetenskaper, institutionen för marina vetenskaper, Herbariet, Centrum för hav och samhälle samt Centrum för marin evolutionsbiologi.
Dessutom ingår följande organisationer: Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs naturhistoriska museum, institutionen för energi och miljö vid Chalmers, Havets Hus, Nordens ark samt Universeum.

Kontakt:
Alexandre Antonelli, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet, samt vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård, samt ledamot i Sveriges Unga Akademi. .
E-post: alexandre.antonelli@bioenv.gu.se Mobil: 0703-989570

Foto:

Samtliga foto (förutom porträtt av Malin Arnesson samt gruppfoto) tagna av Alexandre Antonelli.
Gruppfoto: Styrgruppen för Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier. Från vänster till höger, ovan: Robert Björk, Mats Töpel, Alexandre Antonelli, Jan Westin, Helen Sköld, Ulrika Palme, Björn Källström. Nedan: Ellen Larsson, Kennet Lundin, Mari Källersjö. (Fotograf: Sven Toresson)