Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nydisputerade Anja Tolonen blir Assistant Professor i New York

Publicerad

I slutet av maj disputerade Anja Tolonen i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vid terminsstart fyller hon 30 och börjar sitt nya jobb som Assistant Professor vid anrika Barnard College i New York. Där vill hon fortsätta sin forskning om jämställdhet och naturresurser i utvecklingsländer. Hon tror att utlandserfarenheter har varit avgörande för att nå dit.– Det känns jättebra! Min tjänst som assisterande professor, en typ av junior professorstjänst, innebär förutom forskning att jag ska ansvara för grundutbildningen i utvecklingsekonomi och hålla flera kurser per år. Tjänsten är en så kallad tenure track. Efter sex år kommer jag att utvärderas utifrån meriter inom undervisning och publiceringar. Uppfyller jag kraven omvandlas tjänsten till en tillsvidareanställning, säger Anja Tolonen.

Att som nydisputerad få den här typen av tjänst med stort ansvar och inflytande är relativt ovanligt. Mer vanligt, åtminstone i Sverige, är att inleda den akademiska karriären med en postdoktortjänst på två år.

Anja Tolonens nya arbetsplats Barnard College tillhör Columbia University, som är ett Ivy League-universitet - en beteckning för gamla och prestigefulla amerikanska universitet. Barnard inrättades för att ge kvinnor en elitutbildning eftersom Columbia ända fram till 1983 förbjöd kvinnliga studenter. Fortfarande antar Barnard endast kvinnor och intresset för genusforskning är stort.

Forskning som påverkar
Anja Tolonen har länge vetat att hon vill bli forskare. Redan under grundutbildningen i nationalekonomi vid Göteborgs universitet bestämde hon sig för att satsa på forskning med globalt fokus. Hon påbörjade doktorandprogrammet direkt efter examen. I våras blev hon klar med sin avhandling som handlar om gruvindustrin i Afrika.

– Gruvnäringen förknippas ofta med dåliga arbetsvillkor och miljöförstöring. Givetvis har industrin många problem, men jag visar på en mer nyanserad bild av verkligheten. Det finns även positiva aspekter, som till exempel förbättrad arbetsmarknad för kvinnor och minskat våld i hemmen.

Det har hittills gjorts väldigt lite forskning av den här typen, som analyserar utveckling, naturresursekonomi och genus ur ett mikroekonomiskt perspektiv. Flera aktörer utanför forskarvärlden har visat intresse för studien. FN har publicerat resultaten i en policyserie och Världsbanken har bett Anja Tolonen blogga om sin forskning (se länkar sist på sidan).

Viktigt med utlandserfarenheter
Vägen till jobbet i USA går via en annan erfarenhet från USA. Under doktorandtiden tillbringade Anja en tid vid universitetet Berkeley i Kalifornien. Detta och ett rekommendationsbrev därifrån tror hon bidrog till att hon fick sitt nuvarande jobb.

– Forskarvärlden är väldigt vänlig och det går ofta bra att som doktorand kontakta en forskare som du tycker bedriver intressant och relevant forskning. Göteborgs universitet och Berkeley har utbytesprogram för doktorander. Jag kontaktade Edward Miguel, en välkänd forskare inom utvecklingsekonomi, som lät mig gästforska där och stöttade mig i min forskning. Institutionen här i Göteborg är väldigt flexibel och uppmuntrar oss doktorander att åka utomlands och vara delaktiga i den internationella forskarvärlden.

Anjas budskap till forskarstudenter är därför tydligt:
– Åk ut i världen! Skaffa erfarenheter, delta i konferenser, träffa duktiga forskare, besök andra universitet. Allt det där är inspirerande och bidrar också till att förbättra din forskning och sprida den till andra. Och det kompenserar för den tid det tar.

I USA fick hon också en inblick i hur arbetsmarknaden för forskare och processen till ett jobb kan se ut. Institutionen för nationalekonomi med statistik har sedan 2014 inlett ett offensivt arbete med att stötta doktorander i den internationella jobbsökarprocessen och marknadsför på olika sätt sina Job Market Candidates.

– I oktober och november 2014 skickade jag omkring 45 ansökningar tillsammans ett så kallat Job Market Paper, det viktigaste kapitlet i avhandlingen. Jag blev kallad till sju intervjuer och hade slutligen tre erbjudanden att välja mellan. Jag har tidigare bott i USA, men aldrig i New York. Det ska bli väldigt spännande och jag hoppas kunna ta del av stadens stora kulturutbud, säger Anja Tolonen.

Länkar till Anja Tolonens forskning:
FN:s Research Institute for Social Development
Världsbankens blogg Let's talk development
Avhandlingen "Mining Booms in Africa and Local Welfare Effects: Labor Markets, Women's Empowerment and Criminality"

www.anjatolonen.com