Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya ledningen för Göteborgs universitet fulltalig

Publicerad

Rektor Eva Wiberg är nu klar med rekryteringen av sin nya universitetsledning. Nuvarande områdeschef Anna Lindholm tar över som universitetsdirektör. Göran Landberg, chef för Wallenberg Center för Molekylär och Translationell Medicin, blir ny vicerektor för forskning. Fredrika Lagergren, prefekt vid Institutionen för tillämpad IT, får den nyinrättade posten som vicerektor för samverkan.

Alla tillträder vid årsskiftet.

- Jag är mycket nöjd med att vi nu har en komplett ledningsgrupp för Göteborgs universitet. De tre som rekryterats är personer som väl kompletterar oss övriga i universitetsledningen, det vill säga mig själv, prorektor Mattias Goksör och vicerektor för utbildning Mette Sandoff. De är inte bara erfarna och drivna inom sina respektive områden utan också väldigt måna om universitetet i stort, säger rektor Eva Wiberg.

Utnämningen av Anna Lindholm som ny universitetsdirektör har föregåtts av en extern rekryteringsprocess med totalt 18 sökande. Förslaget om slutkandidat har förhandlats enligt MBL och beslutats av rektor. Nu väntar en överklagandeperiod på tre veckor innan anställningen kan träda i kraft.

Anna Lindholm tillträder den 1 januari 2018 och fortsätter under hösten som områdeschef vid området för administrativt stöd och chef över personalenheten. Marie Smedbro är tillförordnad universitetsdirektör fram till dess att Anna Lindholm är på plats. Universitetsdirektören är direkt underställd rektor och ingår i universitetsledningen.

När det gäller tillsättningen av de nya vicerektorerna bad rektor universitetets dekaner att komma in med förslag på namn. Utifrån dessa, och i samråd med prorektor och tillförordnad universitetsdirektör, har rektor beslutat att utse Göran Landberg, idag föreståndare vid Wallenberg Center för Molekylär och Translationell Medicin, WCMTM, till vicerektor för forskning. Han ersätter Staffan Edén som går i pension vid årsskiftet. Som vicerektor för samverkan utses Fredrika Lagergren som för närvarande är prefekt vid Institutionen för tillämpad IT.

Personfakta

Anna LindholmAnna Lindholm

Är idag områdeschef vid området för administrativt stöd inom gemensamma förvaltningen och chef över personalenheten. Hon är jurist i botten och har en bakgrund som kanslichef vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin, samt som chef över tidigare rektors kansli. Hon har också arbetat som utredare och jurist vid bland annat Lunds universitet.

Göran LandbergGöran Landberg

Är sedan 2012 överläkare och professor i patologi på Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset med forskningsverksamhet på Sahlgrenska Cancer Center. Utsågs 2015 till föreståndare för Wallenberg Center för Molekylär och Translationell Medicin, WCMTM. Disputerade i Umeå. Postdoc i San Diego. Tidigare professor i Lund och även under sex år som professor i Manchester. Har även ingått i ledningen för Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 

Fredrika Lagergren

Fredrika Lagergren

För närvarande prefekt vid Institutionen för tillämpad IT, har tidigare varit prefekt även för den statsvetenskapliga institutionen. I botten statsvetare, disputerade vid Göteborgs universitet 1999. Har utöver IT-fakulteten även varit anställd vid den samhällsvetenskapliga respektive den utbildningsvetenskapliga fakulteten. Fredrika innehar ett flertal olika interna ledningsuppdrag, däribland ledamot i Biblioteksnämnden och vice ordförande i Samordningsnämnden för lärarutbildning, SOL. 

Text: Karoline Axelson och Ann-Charlotte Schützer
Foto: Johan Wingborg (foto 1 och 2) och Carl-Henrik Trapp (foto 3)