Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Fartyget Skagerak från sidan.
Fartyget Skagerak förtöjd vid Nya varvet i Göteborg
Foto: Carl Thorén
Länkstig

Nya fartyget Skagerak levereras till sommaren

Publicerad

Färdigställandet av nya fartyget Skagerak fortskrider enligt plan på varvet i Falkenberg. Fartyget förväntas vara klart till sommaren. Projektet räknar dock med en fördyring.

Det var i mitten av mars i år som universitetet träffade en överenskommelse med varvet om att ta hem fartyget till Göteborg för färdigställande. Nio månader har gått sedan dess och arbetet fortskrider.
– Vi tog över fartyget i befintligt skick, medvetna om att fartyget hade kända och okända brister som behövde åtgärdas. Under den här tiden har vi hanterat många av de osäkerhetsfaktorer som fanns vid övertagandet och vi har en bra bild. Fler saker kan så klart dyka upp när sjöproverna genomförs till våren. Vi i styrgruppen är mycket nöjda med att vi kunde bogsera hem fartyget i våras eftersom varvet i Polen nu befinner sig under rekonstruktion. Det var på målsnöret som vi fick ut fartyget, säger Göran Hilmersson, dekan och tillika ordförande i styrgruppen.

Eftersom fartyget nu befinner sig i Sverige innebär det en möjlighet för användarna att börja förbereda sig inför kommande forskningsarbete ombord på fartyget.
– Forskarna har redan börjat bekanta sig med fartyget och dess olika funktioner. Vi håller också på att rekrytera en stationschef för fartyget som vi hoppas kan vara på plats i början av våren 2021, säger proprefekt Per Hall vid institutionen för marina vetenskaper.

Många arbeten sker parallellt

På Falkvarv i Falkenberg sker nu olika arbeten parallellt. Den upphandlade leverantören är på plats och installerar framdrivningssystemet. Samtidigt åtgärdas fel och brister löpande. Bland annat har lås och dörrar setts över, frekvensomriktare har bytts ut och fartygets akterdäck av trä som redan är uttjänt håller på att bytas ut. Några installationer är fem år gamla och behöver trimmas in på nytt. Det finns också en mängd andra frågor som projektledningen hanterar, som till exempel dokumentation, försäkringar och drift.
– Just nu jobbar vi med det nya elektriska kontrollsystemet, nytt automationssystem och kontroll av fartygets funktioner inför provturerna. Det kommer att bli ett fint fartyg då hon så småningom levereras till Göteborgs universitet som färdigt fartyg, säger projektledare Mats Hjortberg.

Dynamisk positionering – komplettering nästa vinter

Ett forskningsfartyg behöver kunna ligga stilla även när det blåser. För att kunna hålla fartygets position och kurs konstant krävs en funktion som heter dynamisk positionering och som till vardags kallas DP. Det är ett datorkontrollerat system som används för att automatiskt hålla ett fartygs position och kurs konstant enbart genom att använda fartygets propellrar och thrustrar som är fasta eller roterbara propellrar. Efter en noggrann analys av fartygets förmåga, som ett externt företag genomfört, har det framkommit att fartyget inte har tillräckligt bra kapacitet vad gäller dynamisk positionering. För att få tillräcklig prestanda krävs ytterligare en thruster.
– Vi i styrgruppen var av uppfattningen att fartyget hade tillräcklig DP-kapacitet. Nu visar det sig dessvärre att så inte är fallet, vilket är en missräkning som vi måste hantera. Eftersom det är lång leveranstid på thrustern kommer vi att behöva upphandla och installera den senare, säger Göran Hilmersson.

Projektledningen har tittat på olika alternativ och funnit en lösning där en nedsänkbar, roterbar thruster monteras i maskinrumsområdet. Systemet kan komma att kosta upp till omkring 10 miljoner kronor inklusive installation och programmering av mjukvara, leveranstiden är på fem till tolv månader. Planen är att fartyget kommer att levereras och användas till sommaren för att sedan kompletteras med den tillkommande utrustningen nästa vinter.

Tidsplan och budget

Den 9 december gjorde styrgruppen en avstämning av ekonomi och tidsplan för projektet.
– Vi är ganska säkra på att tidplanen håller och att fartyget levereras i juni. När det gäller ekonomin finns fortfarande flera osäkerhetsfaktorer. I mars räknade vi med en fördyring av projektet med ungefär 40 miljoner kronor. Som det ser ut idag så landar vi på en slutnota på omkring 225 miljoner kronor, där den dynamiska positioneringen är inräknad, vilket i så fall innebär en ytterligare fördyring med 25 miljoner kronor, säger Göran Hilmersson.

FOTO: Carl Thorén
TEXT: Tanja Thompson