Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny kurs om levnadshistoriska berättelser på institutionen för kulturvetenskaper

Publicerad

Under första halvan av våren 2017 ges en ny kurs i etnologi på avancerad nivå vid institutionen för kulturvetenskaper, "Levnadsberättelser och narrativa analayser, 15hp".

Inom etnologin finns en lång forskningstradition av att analysera människors vardagsliv genom deras muntliga berättelser i intervjuform och skriftliga berättelser via tematiska frågelistor. Den nya kursen är menad att ge metodologiska perspektiv på hur äldre arkivmaterial kan jämföras med samtidens nyinsamlade berättelser. Den belyser också muntliga och skriftliga levnadsberättelser i relation till intersektionalitet: klass, genus, etnicitet, generation och ålder.

Levnadsberättelser är ett immatriellt kulturarv, och kursen har ett samarbete med Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Läs mer om kursen på Göteborgs universitets utbildningssidor och ansök via antagning.se, senast 17:e oktober. Kursansvarig är Kerstin Gunnemark.