Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok från SOM-institutet: Svenska utlandsröster

Publicerad

Svenskar som bor utomlands är överlag lyckligare än personer som bor i Sverige. De har också högre utbildning och återfinns oftare i arbets- eller företagsledande funktion. Trots detta kan drygt 60 procent tänka sig att flytta tillbaka till Sverige.

Varje år väljer över 50 000 människor att flytta ifrån Sverige, vilket är fler än under utvandringens topp i slutet på 1800-talet. Boken Svenska utlandsröster, som baseras på SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014, är ett unikt försök att ge denna tidigare relativt okända grupp svenskar en röst. Totalt besvarades undersökningen av 2 668 personer bosatta i 103 olika länder.

Över hälften mycket nöjda med tillvaron
51 procent av svenskar bosatta utomlands svarar att de är mycket nöjda med sina liv, att jämföras med 38 procent bland motsvarande grupp i Sverige. Endast 3 procent av utlandssvenskarna har svarat att de inte alls är nöjda. Undersökningen visar vidare att hela 58 procent har examen från universitet eller högskola, att jämföras med 32 procent i Sverige.

– Utöver att utlandssvenskarna har högre utbildning och högre positioner på arbetsmarknaden jämfört med motsvarande åldersgrupper i Sverige, kan vi också konstatera att de mår bra och är tillfreds med sina liv, säger Maria Solevid, undersökningsledare för SOM-undersökningen till utlandssvenskar och redaktör för Svenska utlandsröster.

Kvinnor i högre grad medföljande.
Totalt sett anger 45 procent av de svarande att förvärvsarbete var en av anledningarna till att flytta utomlands. Alternativ som partner/släkt bodde i land och följa med partner/familj angavs i 33 respektive 23 procent av fallen. En annan vanlig bidragande orsak till flytt var att man helt enkelt blivit förtjust i landet.

– Ett slående resultat är att män i betydligt högre grad utvandrar för att arbeta medan kvinnor oftare har partner eller släkt boende i landet, alternativt är medföljande. Anledningarna bakom utvandring ser alltså väldigt olika ut för kvinnor och män, säger Maria Solevid.

Information: Svenska utlandsröster
Boken Svenska utlandsröster består av 14 kapitel som sammanställer och analyserar utlandssvenskarnas tankar och åsikter om samhälle, media och politik. Exempelvis vilken bild utlandssvenskar har av Sverige och svenska samhällsinstitutioner, vad man tycker om det svenska välfärdssystemet och skattepolitiken, och inte minst vilket politiskt parti som är populärast vid svenska riksdagsval. Boken avslutas med ett metodkapitel som redogör för den unika undersökningens upplägg och urval.

Läs mer om Svenska utlandsröster på SOM-institutets webb

Hela boken i pdf-format

Kontakt:
Maria Solevid, undersökningsledare på SOM-institutet och redaktör för Svenska utlandsröster.
Telefon: 031-786 18 44
E-post: maria.solevid@som.gu.se

Daniel Jansson
Kommunikatör
Tel: 031-786 55 29
E-post: daniel.jansson@som.gu.se