Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok från SOM-institutet: Hållbarhetens horisont

Publicerad

Hållbarhet har stått i centrum för den senaste SOM-undersökningen i Västra Götaland. Resultaten visar bland annat att nästan hälften av västsvenskarna är positiva till införande av klimatskatt på flygresor och att 70 procent kan tänka sig att betala mer för miljövänlig mat. Gängkriminalitet är det mest oroande för respondenterna.

Idag släpper SOM-institutet vid Göteborgs universitet boken Hållbarhetens horisont, där resultaten från undersökningen sammanställs och analyseras. Boken presenterar medborgarnas vanor och attityder i förhållande till såväl ekologisk som social hållbarhet.
 

Grafik: Daniel Zachrisson
Framsida Hållbarhetens horisont. Grafik: Daniel Zachrisson

Västsvenskar positiva till prishöjningar på mat och flygresor
Undersökningen visar att 47 procent av västsvenskarna anser att införande av klimatskatt på flygresor är ett ganska eller mycket bra förslag, att jämföras med 26 procent som tycker att förslaget är dåligt. Västsvenskarna handlar alltmer på second hand och 70 procent svarar att de i ganska eller mycket stor utsträckning är villiga att betala mer för miljömärkta matvaror. Mer än hälften av de svarande säger sig vara beredda att minska sin nötköttskonsumtion för att minska klimatutsläppen.

– Flera av bokens kapitel speglar en diskussion kring ekologisk hållbarhet där fokus under de senaste åren flyttats mer och mer från företag och organisationer till individer. Vårt eget konsumtionsbeteende har fått mer uppmärksamhet och västsvenskarnas attityder tycks återspegla detta, säger Niklas Harring, forskare i statsvetenskap och en av redaktörerna för Hållbarhetens horisont.

Samtidigt är bilismen fortfarande väldigt utbredd i regionen och en majoritet av de svarande är negativa till ökad koldioxidskatt för bensin. Just bilen framstår i undersökningen som svårare att välja bort än en stor bostad eller nötkött. Kapitlet ”Skenheliga klimatkämpar” pekar på att drygt 30 procent av de svarande tycks ha ett beteende som inte alltid matchar deras attityder i klimatfrågor.
 

Sociala orosmoment – gängkriminalitet och lågt ansedd regional politik
Temat med hållbarhet har också sociala och politiska dimensioner. Förtroendet för och kännedomen om regionala politiker är väldigt lågt. Vidare upplever endast 16 procent att de har ganska eller mycket goda möjligheter att påverka politiska beslut inom Västra Götalandsregionen, att jämföra med 19 procent för politiska beslut i Sverige i stort. Västsvenskarna är dessutom mer nöjda med hur demokratin fungerar i Sverige i allmänhet än i Västra Götalandsregionen. Undersökningen visar också att det som oroar västsvenskarna mest är gängkriminalitet, följt av ökad terrorism och ökad främlingsfientlighet.

– 58 procent av de svarande i undersökningen anser att gängkriminalitet är mycket oroande, och detta gäller inte bara göteborgarna utan för hela undersökningsområdet. Klimatförändringar och miljöförstöring oroar också men i något lägre utsträckning, säger Niklas Harring.


Niklas Harring på det västsvenska SOM-seminariet 2016, foto: Josefine Bové


Faktaruta
- Hållbarhetens horisont är den 68:e forskarantalogin från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Boken består av 13 kapitel skrivna av lika många forskare. Boken presenterades på det västsvenska SOM-seminariet den 1:a december.

- Kapitlen i Hållbarhetens horisont baseras på data från den senaste SOM-undersökningen i Västsverige, som totalt besvarades av 2830 respondenter under hösten och vintern 2015/2016.

- Hållbarhetens horisont släpps torsdagen 8:e december och blir då fritt tillgänglig på SOM-institutets webbplats, www.som.gu.se/bocker/hallbarhetenshorisontKontakt
Niklas Harring, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och redaktör för Hållbarhetens horisont.
Telefon: 031-786 12 23, e-post: niklas.harring@pol.gu.se

Annika Bergström, undersökningsledare vid SOM-institutet och redaktör för Hållbarhetens horisont.
Telefon: 031-786 51 78, e-post: annika.bergstrom@jmg.gu.se

Daniel Jansson, kommunikatör SOM-institutet.
Telefon: 031-786 55 29, e-post: daniel.jansson@som.gu.se