Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nudging i praktiken när studenter löser hållbarhetsutmaning

Publicerad

Hur kan erfarenheter från beteendevetenskaplig forskning och nudging bidra till GöteborgsLokalers arbete med att utveckla sina stadsdelstorg på ett hållbart sätt? Svaret finns på Nudgeathon, ett heldagsarrangemang på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där 25 studenter från olika ämnesområden får i uppdrag att ta fram konkreta och kreativa lösningar på ett verkligt hållbarhetsproblem.

 

Nudging kommer från engelskans nudge (knuff, puff) och handlar om att främja beteenden som är till nytta för individer eller samhället som helhet, som till exempel bättre hälsa eller miljö. Nudging ligger i tiden och utsågs till månadens nyord i april 2015 av Institutet för språk och folkminnen.

- Det finns ett allt större intresse för nudging men lite praktisk erfarenhet. Till Nudgeathon bjuder vi in studenter att tillämpa sina kunskaper i ett verkligt case, säger Christina Gravert, forskare i beteendeekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och initiativtagare till denna Nudgeathon.

Uppgiften till studenterna är än så länge hemlig. Utmaningen presenteras på Nudgethon av GöteborgsLokaler, ett kommunalt bolag som direkt nappade på att medverka. Studenterna arbetar med uppgiften under ett antal timmar och presenterar sedan sina kreativa förslag. Dagen avslutas med att en vinnare utses, som kan få möjlighet att genomföra sin nudge i samarbete med GöteborgsLokaler.

- Vi tilltalades av begreppet nudging och hur det kan hjälpa oss att bidra till hållbar samhällsutveckling. Genom att medverka i Nudgeathon hoppas vi kunna bidra till att ge studenter ett riktigt uppdrag som vi kan inspireras och få direkt nytta av. Målet är att få nya infallsvinklar på frågor som vi dagligen arbetar med, säger Johanna Lindblad, centrumutvecklare på GöteborgsLokaler.

Studenterna, som kommer från Handelshögskolan, andra delar av Göteborgs universitet, Chalmers och Köpenhamns universitet, kommer att förberedas av experter inom beteendevetenskap och nudging: psykologen och ekonomen Knut Ivar Karevold från norska GreeNudge och professor Steffen Altman från Köpenhamns universitet och expert på nudging och experiment

Nudgeathon är ett nytt fenomen. Världens första Nudgeathon hölls så sent som i januari, och Nordens första Nudgeathon arrangeras idag av Institutionen för nationalekonomi med statistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i samarbete med studentföreningen Handels Students for Sustainability (HaSS) och GöteborgsLokaler.

Tid: Tisdag den 19 maj kl. 8:00-19:15
Plats: Sal C33, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Programpunkter i urval:
10.00-10.30 Presentation av uppgiften (Johanna Lindblad, GöteborgLokaler)
11.00-12.00 Föreläsning om nudging (Knut Ivar Karevold, GreeNudge)
14.30-15.30 Föreläsning om Field Experiments (Steffen Altmann, Köpenhamns universitet)
17.30-18.30 Studentpresentationer
18.30-19.15 Vinnade lag presenteras