Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nästan all stroke kan förebyggas

Publicerad

En internationell studie, nyligen publicerad i The Lancet, visar att nittio procent av alla stroke-fall beror på faktorer som går att förebygga. Men vilka faktorer som är viktigast skiljer sig åt mellan olika regioner. En del av studien har utförts i Västra Götaland. 

Prrofessor Annika RosengrenEnligt studien står tio potentiellt påverkbara riskfaktorer för över nittio procent av alla stroke-fall i världen. Högt blodtryck är den överlägset främsta av dessa, följt av fysisk inaktivitet, felaktig kost, blodfettrubbningar, fetma, rökning, olika typer av hjärtsjukdomar, diabetes och för mycket alkohol liksom för mycket stress.

Men betydelsen av olika riskfaktorer skiljer sig åt mellan olika regioner i världen. Högt blodtryck, till exempel, visade sig i studien vara en mycket större riskfaktor för stroke i Sydostasien än i Västeuropa. Omvänt hade oregelbunden hjärtrytm större betydelse i Västeuropa, Nordamerika och Australien än i Kina eller södra Asien.

Eftersom en så hög grad av det som ligger bakom stroke är påverkbara faktorer, finns det stora möjligheter att med riktade insatser få ned antalet fall.

– Våra resultat kan ligga till grund för olika insatser för att minska stroke och för hur sådana program kan skräddarsys för enskilda regioner, säger professor Salim Yusuf, en av de som lett studien.

Nästan 27 000 personer i 32 länder har ingått i studien. Hälften av dessa vårdades på sjukhus för någon typ av stroke. Den andra hälften var kontrollpersoner utan stroke.

Av alla som ingått i studien har 324 rekryterats från Västra Götalands-regionen. För den här delen har professor Annika Rosengren varit ansvarig. Hon menar att studien också kan spela en betydande roll för hur det förebyggande arbetet i Sverige utformas framöver.

– Om vi kunde blir bättre på att upptäcka och behandla högt blodtryck så skulle vi kunna undvika många fall av stroke, säger Annika Rosengren

Mer information
Studien Interstroke har letts av Dr Martin O'Donnell (Population Health Research Institute vid McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada och HRB-Clinical Research Facility, NUI Galway, Irland), och prof Salim Yusuf, vid Population Health Research Institute vid McMaster University i Hamilton, Ontario, Kanada, tillsammans med medarbetare från 32 länder.

Ingående länder i studien: Kina, Indien, Pakistan, Filippinerna, Thailand och Malaysia, i Afrika: Moçambique, Nigeria, Sydafrika, Sudan och Uganda, i Europa: Tyskland, Kroatien, Sverige, Danmark, Polen, Ryssland, Storbritannien, Irland och Turkiet, i Mellanöstern: Iran, Saudiarabien, Kuwait, och Förenade Arabemiraten, och i Sydamerika: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, och Peru. Dessutom Australien och Kanada.

Den svenska delen av studien har genomförts med stöd från Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och Västra Götalandsregionen.

Studien publicerades i The Lancet 15 juli: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2930506-2/abstract

Kontakt:
Annika Rosengren, professor, överläkare, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, telefon: +46 70 960 3674, e-post: annika.rosengren@gu.se