Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nästan 400 forskningsmiljoner från VR till Göteborgs universitet

Publicerad

Vetenskapsrådet (VR) har under oktober och november publicerat bidragsbesluten för stora utlysningen 2014. En summering visar att Göteborgs universitet har tilldelats drygt 395 miljoner kronor.

– Jätteroligt att det blev ett så bra utfall i anslagen från VR, särskilt glädjande är den stora ökningen för utbildningsvetenskap, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Mest får forskning inom medicin och hälsa, drygt 98 miljoner, tätt följt av humaniora och samhällsvetenskap med nästan 96 miljoner. Utbildningsvetenskaplig forskning får 69 miljoner och natur- och teknikvetenskap 56 miljoner. Konstnärlig forskning tilldelas 13 miljoner. Resten fördelas mellan forskningsinfrastruktur, utvecklingsforskning, bidrag till framstående yngre forskare och International Career Grant.

Så här stor andel av de större ämnesområdenas medel går i år till Göteborgs universitet jämfört med i fjol:
 

Ämnesområde 2014   
Andel 2013 Andel
Utbildningsvetenskap 69 Mkr 34 %  29 Mkr 13 %
Humaniora/samhällsvetenskap 96 Mkr 22 %  88 Mkr 20 %
Medicin och hälsa 98 Mkr 12 %  128 Mkr 13 %
Natur- och teknikvetenskap 56 Mkr 4,7 %  61 Mkr 6,5 %

När det gäller konstnärlig forskning går hela 47 procent av bidragen i år till Göteborgs universitet.

De tre största enskilda bidragen i årets stora utlysning tilldelas Hans-Georg Kuhn, professor vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, som får 18,6 miljoner för projektet Barns utveckling: samspelet mellan lärande, utveckling och hjärna i pedagogisk praktik, professor Randi Hjalmarsson vid institutionen för nationalekonomi med statistik som tilldelas 18 miljoner kronor för projektet Systematisk opartiskhet i amerikanska och svenska jurybeslut samt Lena Martinsson, professor vid institutionen för kulturvetenskaper, som får 17,5 miljoner för projektet Slöja, regnbågsflagga och manga. Om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid.